Go Back Up

Trondheim utnytter innovasjon for å sikre bærekraftig vannforbruk

Jun 13, 2023 10:42:48 PM • Skrevet av: InfoTiles

InfoTiles er valgt til å levere vår vannplattform som håndterer data fra smarte vannmålere i samarbeid med NTE og Altibox i Norges tredje største kommune, Trondheim.

I løpet av de neste fem årene vil rundt 60 000 analoge målere bli erstattet av smarte vannmålere i hus, leiligheter og bygninger i Trondheim kommune. 

Med installasjonen av smarte vannmålere vil folk flest i Trondheim snart slippe å rapportere vannforbruket manuelt, og vannforvalterne i Trondheim kommune vil få en bedre forståelse av forbruk og lekkasjer i vannsystemet.

InfoTiles brukes som en enkelt, sentralisert plattform for å konsolidere data fra alle vannmålere, samt fra flere andre kilder. Alle data behandles og omdannes til innsikt som gjør det mulig for kommunen å ta informerte økonomiske og driftsmessige beslutninger basert på fakta.

InfoTiles Digital Water - An overview-high (2)

Slik fungerer InfoTiles-plattformen

Johnny Alexander Gunneng, daglig leder i InfoTiles, sier: "Dette initiativet fra Trondheim kommune bidrar i betydelig grad til å redusere vannlekkasjer, samtidig som det oppmuntrer til ansvarlig vannbruk ved å gi verdifull innsikt i hvordan vi bruker vannet vårt. InfoTiles er stolte av dette samarbeidet med Trondheim, NTE og Altibox for å levere bedre tjenester til innbyggerne og et mer bærekraftig samfunn."

Digitalisere vann og avløp 

I praksis er den smarte vannmåleren en sensor, eid av Trondheim kommune, som plasseres på hovedvanninntaket i boliger og næringsbygg for å måle vannforbruket.  De digitale målerne leser av vannforbruket og sender automatisk data over det langtrekkende kommunikasjonsnettverket (LoRa) til sentrale servere for registrering. 

Informasjonen om vannforbruket vil bli behandlet på en sikker måte i samsvar med lover om personvern og datasikkerhet, og vil bli brukt av kommunen til å tilby bedre tjenester til innbyggerne og oppdage potensielle lekkasjeområder. Målet er å overføre disse dataene til InfoTiles' sentrale dataplattform for å kartlegge husholdningenes og kommunens vannforbruk på et detaljert nivå - både for forbrukere og vannforvaltere. 

Illustration to smart water meter

Smarte vannmålere kan automatisere fakturering og gjøre det mulig å oppdage lekkasjer. Kilde: Trondheim 2030

"I dag gjøres måleravlesning i stor grad manuelt, helst en gang i året. Faktureringen av forbruket skjer derfor også manuelt. Med fjernavleste, smarte vannmålere får du helt andre muligheter til å analysere og overvåke hva som skjer i vann- og avløpsnettet, og til å finne lekkasjer", sier Magne Eide, kommersiell leder i InfoTiles. 

Les mer om  Smart Vann-prosjektet om digitalisering av vann i Molde kommune

Viktige partnere og interessenter i prosjektet er NTE og Altibox - som leverer digital infrastruktur som gjør det mulig å bruke smarte vannmålere via LoRa-nettverket. 

Torbjørn Nilsen, salgssjef for sensortjenester i Altibox, sier: "Vi ønsker å ta samfunnsansvar og hjelpe kommunene med å identifisere hvor lekkasjene er, slik at de kan repareres. Dette forenkler hverdagen for de som bruker tjenesten, og reduserer kostnadene for alle som bruker kommunale vann- og avløpstjenester. Vi kan infrastruktur, men vi kan ikke vann. Derfor har vi inngått et samarbeid med InfoTiles." 

Erik Jensen, prosjektleder i NTE, sier: "En av grunnene til at vi har gatt inn i prosjektet er at vi ser at vi kan bidra til at kommunene kan skape verdi for sine innbyggere. Samtidig har vi den teknologiske kunnskapen, og deter bra kunne ta samfunnsansvar og bidra til kommunens barekraftsarbeid."

Nøyaktig fakturering til beboerne 

Smarte vannmålere automatiserer prosessen med måleravlesning og eliminerer behovet for manuell datainnsamling. Dette forbedrer driftseffektiviteten i norske kommuner ved å redusere lønnskostnadene og effektivisere faktureringsprosessene. Dette bidrar til å forhindre over- eller underfakturering og forbedrer transparensen i faktureringsprosessen. 

Målerne vil sende data om forbruket regelmessig, noe som gir nøyaktig vannforbruk som grunnlag for kundefakturaer. På sikt vil innbyggerne kunne se forbruket sitt på en digital portal kalt MinSide, som etter planen skal lanseres innen 2024. Ved å identifisere områder med høyt forbruk og iverksette proaktive tiltak kan innbyggerne også bidra aktivt til vannsparingsarbeidet i Trondheim.

Leakage detection

I Norge går 30-35 prosent av drikkevannet tapt på vei til springen på grunn av lekkasjer i ledningsnettet. Dette utgjør en stor kostnad for kommunene som drifter vann- og avløpssystemene.  

I tillegg til å hjelpe forbrukerne med å forstå og redusere vannforbruket i husholdningene, vil denne teknologien også hjelpe kommunale vannforvaltere med å oppdage uvanlig høyt forbruk og identifisere lekkasjer, enten på en eiendom eller i ledningsnettet. Dette vil gjøre det lettere for kommunen å vedlikeholde drikkevannsnettet og utføre reparasjoner mer effektivt. 

Ved hjelp av data som samles inn via InfoTiles-plattformen, kan kommunale vannforvaltere kontinuerlig vurdere tilstanden og effektiviteten til eiendelene og forutse, oppdage og løse potensielle problemer før de oppstår, eller reagere raskt på nødsituasjoner eller unormale forhold i vannettet.

Les mer Norsk kommune omsetter vanndata til handling ved hjelp av AI-analyser

Dette betyr at vedlikeholdsteamene og investeringene kan brukes mer effektivt, og at ressursallokeringen kan optimaliseres.   

Denne digitale transformasjonen er en del av en større satsing for å sikre at kommunens vannledningsnett er mer robust i et klima i endring og rustet for fremtiden. 

Ta kontakt med oss 

Få de nyeste oppdateringene om digitalt vann fra InfoTiles ved å kontakte oss.

 

Om Trondheim kommune

Trondheim kommune ligger sentralt i Norge og er den tredje største kommunen i landet når det gjelder befolkning, etter Oslo og Bergen. Trondheim 2030 er et nettsted om byutvikling, utgitt av Trondheim kommune.

For mer informasjon, besøk https://trondheim2030.no/

Om Altibox 

Altibox er en norsk telekommunikasjonsbedrift som tilbyr et utvalg av tjenester, inkludert bredbånd, TV og telefontjenester til både privat- og bedriftskunder. Nå lanserer selskapet en tjeneste som ikke går via fiber-nettverket, men via sensor-nettverket - og det gjøres i samarbeid med InfoTiles.

For mer informasjon, besøk https://www.altibox.no/ 

Om NTE 

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) er et energiselskap med base i Nord-Trøndelag fylke, Norge, som tilbyr elektrisitet og relaterte tjenester til kunder i regionen. Med en historie som går tilbake til tidlig på 1900-tallet, har NTE utviklet seg til å bli en ledende energileverandør i Nord-Trøndelag, som leverer pålitelige og miljøvennlige kraftløsninger til sine kunder.

Selskapet har en sterk forpliktelse til bærekraftighet og har som mål å redusere sitt karbonavtrykk ved å investere i ren energiteknologi og fremme tiltak for energieffektivitet.

For mer informasjon, besøk https://nte.no/  

 

InfoTiles

InfoTiles tilbyr AI-drevne løsninger som gir innsikt i vann, og hjelper byer og forsyningsselskaper med å bli mer bærekraftige.