Go Back Up
close-up-water-splash_23-2147608357

MeterOps

Med en enestående fleksibilitet og kostnadseffektivitet, letter vår digitale smartmålerløsning integrasjonsutfordringer og legger til rette for skalerbar vekst uten begrensninger.

InfoTiles er ideell for vannverk som søker en allsidig og effektiv tilnærming til smart vannmåling som kan tilpasses fremtidige utviklinger.

Smarte vannmålere: Automatisert fakturering

  •  InfoTiles kan integreres med enhver smarte vannmåler, og gir fleksibiliteten til å velge målerne som passer dine behov best til enhver tid.
  • Forbruks- og fakturadata gjøres lett tilgjengelig for ditt faktureringssystem, noe som muliggjør full automatisering av fakturering av vannforbruk.

Smarte vannmålere: Beriket DMA

  • Forbruksdata med høy oppløsning gir nye muligheter for nettytelse og integritetsanalyse.
  • InfoTiles kombinerer data fra smarte vannmålere med soneovervåking for å identifisere avvik og lekkasjer i vannforsyningen og vurdere avløpsnettets kapasitet og ytelse.
 


 

I våre kunders egne ord

Molde kommune logo

"Vi valgte InfoTiles fordi vi ikke ville bruke masse tid og kostnad på å bygge en plattform selv. Nå vi blir mer tall og fakta+basert i driften vår kan vi effektivisere tjenestene våre."

marianne-aasen

Marianne Stokkereit Aasen
Kommunedirektør / Molde Kommune, Norge

Lillestrøm Logo Bla RGB Tight

"This project has created valuable insight through small, but smart investments. It provides justification for the IoT concept and shows how important digital competence is in all parts of the organization."

Torbjørn Pedersen

Torbjørn Pedersen
Digitaliseringsdirektør / Lillestrøm kommune, Norge

Lillestrøm Logo Bla RGB Tight

"Vi trenger ikke å bruke én plattform for dataene, en annen for visualisering og en tredje for å forstå det hele. Med InfoTiles-løsningen bygget på Microsoft Azure har vi en ende-til-ende-løsning fra IoT-sensorer til visualisering; handle-på-fakta-prinsippet er nærmere oss enn noen gang før."

Erlend Berg

Erlend Berg
Virksomhetsarkitekt / Lillestrøm kommune, Norge

anglianwater_logo

"Anglian Water er stolt over å være involvert i det vellykkede pilotprogrammet, som vil forandre måten vi forvalter vannresirkuleringsanleggene våre på." (oversatt fra engelsk)

download-icon-avatar+human+man+profile+icon-1320085876716628234_512

Mark Stirling
Optimaliseringsingeniør / Anglian Water

Hvordan kan vi samarbeide om dine unike utfordringer?

Jeg hjelper deg gjerne med å løse komplekse vannutfordringer.

Finner du ikke en dato som passer deg? Ta kontakt med meg:

💬 mads.hansen@infotiles.no

📞 +47 906 19 364