Go Back Up
urban-abandoned-factory_181624-106

SewerIntelligence

Vår digitale analysemetode gir nøyaktige beregninger av plassering, mengde, kostnader og karbonutslipp fra overvannstilførsel og grunnvannsinfiltrasjon i avløpsnettet.

Ved hjelp av denne informasjonen kan du utarbeide troverdige business cases som tar tak i innlekkasjen der den er mest alvorlig, noe som fører til bedre investeringsbeslutninger og bedre miljøforvaltning.

Utfordringen

Hvilken innsikt vil hjelpe deg med å fylle ut vannstrategien?

weather

Væranalyse

En utfordring for en av våre energipartnere var å avgjøre når og hvor vanninntrengning skjedde og bestemme hvilket tiltak som var mest hensiktsmessig. Sensorer måler strømmen inn i hver pumpestasjon i sanntid, slik at operatørene kan se ikke bare værrelaterte trender, men også de påfølgende kostnadene.

 
 
 
pipeline investment
Utfordrende investeringsbeslutninger

For InfoTiles' norske samarbeidspartner fant programvaren ut at omtrent 50% av Ingress & Intrusion ble håndtert av bare tre av sine 30 pumpestasjoner. Dette gjorde det mulig for vedlikeholdsteamene å målrette ytterligere datainnsamling og prioritere vedlikehold og reparasjoner.

energy
Redusere energikostnader

Energi utgjør en betydelig del av de ekstra behandlingskostnadene som er involvert i behandlingen av Ingress & Intrusion. Ved å redusere energiforbruket, kan man også oppnå potensielle besparelser på driftsutgifter.

 

løsningen

Hva kan du gjøre med InfoTiles?

Ved å bruke InfoTiles-programvaren, har det blitt tydeligere for vannverket å vite den nøyaktige plasseringen, kostnaden, besparelsene og løsningene for Ingress & Intrusion. Bedre informerte kapital- og driftsinvesteringer kan tas for å forbedre de mest sårbare delene av avløpsinfrastrukturen og prosessene.

Prøv disse raske beregningene for å se dine påvirkninger

 

I våre kunders egne ord

Molde kommune logo

"Vi valgte InfoTiles fordi vi ikke ville bruke masse tid og kostnad på å bygge en plattform selv. Nå vi blir mer tall og fakta+basert i driften vår kan vi effektivisere tjenestene våre."

marianne-aasen

Marianne Stokkereit Aasen
Kommunedirektør / Molde Kommune, Norge

Lillestrøm Logo Bla RGB Tight

"This project has created valuable insight through small, but smart investments. It provides justification for the IoT concept and shows how important digital competence is in all parts of the organization."

Torbjørn Pedersen

Torbjørn Pedersen
Digitaliseringsdirektør / Lillestrøm kommune, Norge

Lillestrøm Logo Bla RGB Tight

"Vi trenger ikke å bruke én plattform for dataene, en annen for visualisering og en tredje for å forstå det hele. Med InfoTiles-løsningen bygget på Microsoft Azure har vi en ende-til-ende-løsning fra IoT-sensorer til visualisering; handle-på-fakta-prinsippet er nærmere oss enn noen gang før."

Erlend Berg

Erlend Berg
Virksomhetsarkitekt / Lillestrøm kommune, Norge

anglianwater_logo

"Anglian Water er stolt over å være involvert i det vellykkede pilotprogrammet, som vil forandre måten vi forvalter vannresirkuleringsanleggene våre på." (oversatt fra engelsk)

download-icon-avatar+human+man+profile+icon-1320085876716628234_512

Mark Stirling
Optimaliseringsingeniør / Anglian Water

Hvordan kan vi samarbeide om dine unike utfordringer?

Jeg er glad for å kunne hjelpe deg med å løse komplekse vannutfordringer.

Finner du ikke en dato som passer deg? Ta kontakt med meg:

💬 mads.hansen@infotiles.no

📞 +47 906 19 364