Go Back Up

AI-drevet digital vannforvaltning

InfoTiles tilbyr AI-drevne løsninger som gir innsikt i vann, og hjelper byer og forsyningsselskaper med å bli mer bærekraftige.
make water sustainable with InfoTiles digital water solutions

Datakorreksjon med PipeFusion

Rens og rett automatisk opp til 99% av dataene i vann- og avløpsnettverk med kunstig intelligens (AI). Spar tid og penger til viktige analyser.

make water sustainable with InfoTiles digital water solutions

Transformativ lekkasjedeteksjon

Identifiser og stopp lekkasjer mer effektivt, raskere og til lavere kostnader. Behold vannet i nettet og minimer de økonomiske og driftsmessige konsekvensene av vanntap.

make water sustainable with InfoTiles digital water solutions

Redusert vanninntrengning

Beregne nøyaktige steder, kostnader og karbonutslipp fra overvann og grunnvannsinfiltrasjon i kloakksystemet og begynn å bygge troverdige forretningscaser for investering og opprydding.

make water sustainable with InfoTiles digital water solutions

Prediktivt vedlikehold

 

Gå fra reaktiv til proaktivt vedlikehold og reduser operasjonelle utgifter (OPEX) med gjennomsnittlig 12-18 % ved effektiv bruk av ressurser.

make water sustainable with InfoTiles digital water solutions

Prediksjon av kloakkoverløp

Muliggjør rask respons i felten ved å utnytte nettverkskapasiteten for å stoppe kloakk- og kombinerte avløpsoverløp (CSO-er).

make water sustainable with InfoTiles digital water solutions

Agnostisk løsning for smarte vannmålere

Ideell for vannverk som søker en fleksibel og effektiv tilnærming til smarte vannmålerløsninger som tilpasser seg fremtidige utviklinger.

Hvordan kan vi samarbeide om dine unike utfordringer?

Avtal en demo som er skreddersydd for din virksomhet.

Hva du finner her
  1. Forstå utfordringene eller initiativene dine
  2. Vis frem brukstilfellene våre som er spesielt relevante
  3. Ta opp potensielle områder og tidslinje sammen.

Finner du ikke en dato som passer deg? Ta kontakt med meg:

💬 mads.hansen@infotiles.no

📞 +41 76 818 56 86

I våre kunders egne ord

Molde kommune logo

"Vi valgte InfoTiles fordi vi ikke ville bruke masse tid og kostnad på å bygge en plattform selv. Nå vi blir mer tall og fakta+basert i driften vår kan vi effektivisere tjenestene våre."

marianne-aasen

Marianne Stokkereit Aasen
Kommunedirektør / Molde Kommune, Norge

Lillestrøm Logo Bla RGB Tight

"This project has created valuable insight through small, but smart investments. It provides justification for the IoT concept and shows how important digital competence is in all parts of the organization."

Torbjørn Pedersen

Torbjørn Pedersen
Digitaliseringsdirektør / Lillestrøm kommune, Norge

Lillestrøm Logo Bla RGB Tight

"Vi trenger ikke å bruke én plattform for dataene, en annen for visualisering og en tredje for å forstå det hele. Med InfoTiles-løsningen bygget på Microsoft Azure har vi en ende-til-ende-løsning fra IoT-sensorer til visualisering; handle-på-fakta-prinsippet er nærmere oss enn noen gang før."

Erlend Berg

Erlend Berg
Virksomhetsarkitekt / Lillestrøm kommune, Norge

anglianwater_logo

"Anglian Water er stolt over å være involvert i det vellykkede pilotprogrammet, som vil forandre måten vi forvalter vannresirkuleringsanleggene våre på." (oversatt fra engelsk)

download-icon-avatar+human+man+profile+icon-1320085876716628234_512

Mark Stirling
Optimaliseringsingeniør / Anglian Water

Vanlige spørsmål

Hvordan jobber InfoTiles med digital transformasjon i vannsektoren?

InfoTiles' innovative digitale analyseplattform dekker hele vannverdikjeden og forenkler og automatiserer de kjedelige trinnene med å konsolidere data og bruke sanntidsanalyse og maskinlæring for vannstyring.

InfoTiles tilbyr programvare som kombinerer og beriker data fra ulike siloer - inkludert eldre vannverkssystemer. Når den forbedres med offentlige data, oppdager vannverksselskaper nye innsikter og tar bærekraftige beslutninger basert på fakta, noe som fører til bærekraftig vannbruk i samfunnet.

Hva gjør InfoTiles i vannforsyningen?

En aldrende infrastruktur og økende vedlikeholdsetterslep øker risikoen for lekkasjer. Selv nå går omtrent 35 % av Europas drikkevann tapt på grunn av lekkasjer.

InfoTiles tilbyr sanntidsanalyse for oppdagelse av lekkasjer, noe som reduserer responstiden ved hendelser.

Våre verktøy for risikoanalyse av rørledningsintegritet muliggjør mer effektiv planlegging og forebyggende vedlikehold.

Hva gjør InfoTiles når det gjelder vannforbruk og fakturering?

Vannforbruk og fakturering: Automatisering av fakturering og økt bevissthet om vannforbruket

Smarte vannmålere muliggjør effektivt vannforbruk gjennom automatisert fakturering av vannforbruket, samt forbedret bevissthet om innenlands bruk. InfoTiles tar dette enda lenger ved å strømme høyoppløselige forbruksdata og kombinere dem med data fra SCADA-systemer og andre nettverksenheter, slik at du får nye innsikter i vannnettets ytelse og lekkasjedeteksjon.

Hva gjør InfoTiles for å forvalte vannet?

Sammen jobber vi mot det felles målet - FNs bærekraftsmål 6!

Rundt 35 % av drikkevannet i Europa går tapt på grunn av lekkasjer og når aldri frem til forbrukerne. Bare 56 % av verdens avløpsvann renses på en sikker måte. De resterende 44 % er en viktig årsak til forurensning av vannveiene og miljøet.

InfoTiles arbeider kontinuerlig for å hjelpe kunder og partnere med å oppnå en bærekraftig vannforvaltning i byene gjennom redusert lekkasje av drikkevann, forbedret robusthet i avløpsinfrastrukturen og færre overløp.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)