Go Back Up

Fremmedvanns overvåking

31.okt.2022 15:26:45 • Skrevet av: InfoTiles

Dersom avløpsverk har lekkende avløpsrør, kan det føre til at nedbør trenger inn i avløpsnettet. Dette kan overbelaste avløpssystemet i perioder med kraftig regn eller storm, og fører til utslipp av urenset kloakk ut i miljøet. Det øker også risikoen for krysskontaminering av drikkevann –  dette er dog sjeldent. 

Inntrenging av overvann

Nedbør trenger inn i avløpsnettet fra våt jord eller når avløp er koblet direkte til avløpssystemet, noe som gjør avløpssystemet sensitivt for nedbør i perioder med kraftig regn eller storm. Klimaendringer forsterker også problemet, noe som resulterer i hyppigere og mer ekstreme nedbørsmengder.

Når disse hendelsene inntreffer, kan opptil 10 ganger mer regnvann enn normalt skyves gjennom avløpsnettet. Dette gir ekstra belastning på avløpspumpene, og krever ekstra kapasitet, investeringer og energi for å håndtere fremmedvannet.

Pumpene skyver deretter den ekstra nedbøren frem til avløpsanleggene, som også trenger ekstra kapasitet for å håndtere den økte tilstrømningen.

 

Med mangel på kunnskap for hvor og når fremmedvanns inntrengingen skjer, velger mange avløpsverk å øke kapasiteten til overløp og behandling av avløpsvann for å unngå at avløpssystemene blir fullstendig overkjørt. Dette løser imidlertid ikke det underliggende problemet.

For å unngå miljøfarer og feilaktige investeringer i behandlingskapasitet, er utfordringen å finne ut når og hvor fremmedvannet kommer inn og å bestemme de riktige tiltakene for å fikse lekkasjer, redusere nedbørsintrengningen og avbøte perioder med kraftig regn og storm.

Fremmedvanns overvåking

InfoTiles bruker kontrollsystem (SCADA) data for å analysere tør og våt vær oppførsel av avløpsbehandlingssystemer. Mengden av inntrenging i hver pumpestasjon beregnes i sanntid, slik at vannforvaltere kan se trender, resulterende kostnader og hvor de skal fokusere vedlikeholdet.

Når de viktigste problemområdene er identifisert, kan Internet of Things (IoT)-enheter plasseres i kritiske punkter i innsamlet data for å inkluderes i live-dashbordene og få mer detaljerte målinger.

Sanntidsovervåkingsfordeler

For en av InfoTiles’ kunder, et vannverk i Norge, oppdaget den at pumpene presset fem millioner kubikkmeter (m3) avløpsvann per år, hvorav 20 % var inntrengning av overflatevann (mer enn én million m3).

Kostnaden for behandling av dette ekstra fremmedvannet til avløpsvannsystemet var rundt 15 millioner kroner, ikke inkludert energikostnadene ved å transportere vannet til behandling i utgangspunktet.

Omtrent 50 % av fremmedvannet ble håndtert av tre pumpestasjoner fra ca. 30 avløpsverket totalt hadde. Dette gjorde det mulig for vedlikeholdsteamet å raskt identifisere fokuspunkter for ytterligere målinger, og til slutt identifisere de kritiske punktene som skulle rettes opp for å redusere fremmedvann.

Videre oppdaget analysen gjort gjennom InfoTiles at noen pumper konstant ble overbelastet av fremmed vann selv under tørre værforhold. Oppstrøms rør var plassert nær bredden av den nærliggende elven, i jord som var konstant mettet av vann fra elven.

I hovedsak ble avløpssystemet brukt til å absorbere og pumpe elvevann, behandle det og slippe vannet tilbake i elven når det ble behandlet.

De tre aktuelle pumpene var allerede valgt for oppgradering på grunn av belastningen, men med den ekstra innsikten som ble oppnådd ved bruk av InfoTiles, kunne denne beslutningen utfordres, da en alternativ og bedre posisjonert investering ville være å forbedre integriteten til oppstrøms avløpsrør i stedet.

Oppsummert, ved sanntidsovervåking av fremmedvanns inntrengning ble de faktiske kostnadene tydeligere for avløpsverket, og informerte økonomiske og operasjonelle beslutninger kunne tas for å forbedre de mest sårbare delene av avløpsnettet.

Try it yourself

InfoTiles

InfoTiles provides AI-driven solutions that unlocks water insights, helping cities and utilities be more sustainable.