Go Back Up

InfoTiles videreutvikler datadrevet løsning for kraftproduksjon

Mar 14, 2024 10:48:59 AM • Skrevet av: InfoTiles

Det norske digitale analyseselskapet InfoTiles, som er kjent for sin innovative bruk av kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML) innen vann- og avløpshåndtering, utvider nå sin ekspertise til å utvikle datadrevne løsninger for energisektoren.

Samarbeidet med det norske energiselskapet Lnett skal utvikle et minimum levedyktig produkt (MVP) innen sommeren 2024. Det innebærer å utvikle et analyseverktøy som skal gi effektiv og rask beslutningsstøtte for å utvikle Lnetts kraftnett. Verktøyet skal fungere effektivt og samtidig være åpent for videreutvikling og forbedring i fremtiden.

Lnett har som mål å utvikle en løsning som kan definere, beregne og analysere ulike nettalternativer ved hjelp av store datamengder som manuelle metoder ikke kan håndtere. Dette inkluderer analyse av parametere som prognoser for strømforbruk, investeringskostnader, driftsforhold og geografiske data.

Sondre Lilledrange, prosjektleder i Lnett, sier: "Lnett har behov for en innovativ løsning som konsoliderer og analyserer ulike typer data for å kunne ta velbegrunnede beslutninger i forbindelse med valg av alternativer for den fremtidige utviklingen av strømnettet.

"Vi bygger nå flere kraftnett de neste 10-15 årene enn vi har gjort de siste 100 årene, og derfor er valgene vi tar i dag avgjørende for kundene våre."

InfoTiles har allerede gjort betydelige fremskritt i den digitale transformasjonen av vannsektoren i Norge, Sverige, Danmark, Sveits og Storbritannia. Ved hjelp av kunstig intelligens har InfoTiles effektivisert prosessene for vann- og avløpsnettverk for å levere dataanalyser på minutter i stedet for måneder.

InfoTiles er godt rustet til å ta fatt på utfordringene i energisektoren, ettersom vann og energi er uløselig knyttet sammen via vann-energi-nexus. Dette innebærer at energibruk spiller en viktig rolle i vannforvaltningen, fra produksjon og transport av drikkevann til oppsamling og rensing av avløpsvann. Omvendt er alle former for energiproduksjon også avhengig av vannforbruk.

Johnny Alexander Gunneng, administrerende direktør og grunnlegger av InfoTiles, sier: "Det betyr mye for InfoTiles å få muligheten til å samarbeide med Lnett og demonstrere hvordan InfoTiles-teknologien kan brukes i energisektoren og være en universalløsning for alle forsyningsrelaterte utfordringer."

InfoTiles er valgt som samarbeidspartner gjennom StartOff-prosjektet som ble initiert av Lnett i desember 2023. Samarbeidet er et statlig finansiert initiativ, og har fått tildelt 600 000 kroner til prosjektet.

StartOff har som mål å hjelpe oppstartsbedrifter eller selskaper i en tidlig fase av produktutviklingen for å møte de skiftende behovene i offentlig sektor, og å tilby veiledning og prosjektassistanse gjennom hele prosessen.

Trond Winther, administrerende direktør i Lnett, sier: "Det er viktig å understreke betydningen av samarbeid og digitalisering i energisektoren etter hvert som energisystemene blir stadig mer komplekse, med desentralisering, elektrifisering og fremtidige fleksibilitetsmarkeder som former utviklingen.

"For å koble til flere kunder, utnytte eksisterende strømnett bedre og sikre en stabil strømforsyning i fremtiden, må vi øke samarbeidet og digitaliseringen i bransjen. Vi har store forventninger til InfoTiles, som er et av våre spennende forsknings- og utviklingsprosjekter."

InfoTiles

InfoTiles tilbyr AI-drevne løsninger som gir innsikt i vann, og hjelper byer og forsyningsselskaper med å bli mer bærekraftige.