Go Back Up

Anglian Water tester ut transformativ AI-teknologi

Aug 26, 2022 7:14:06 PM • Skrevet av: InfoTiles

Stavanger, 4. august 2022 - Gjennom prøver av kunstig intelligens (AI)-drevet programvare utviklet av det norske teknologiselskapet InfoTiles, blir transformasjonen av Anglian Waters behandlings- og gjenvinningsprosesser mulig.

Det digitale analysefirmaet samarbeider med det britiske verktøyforsyningsselskapet om et 12-måneders pilotprosjekt som fokuserer på biofiltre og anaerob fordøyelse.

Både biologiske prosesser og eiendeler er integrert i behandlingen av avløpsvann, og et sentralt mål for samarbeidet er å forbedre operasjonell synlighet og beslutningsprosesser rundt eiendomsforvaltning.

Den første prøven av InfoTiles-programvaren vil overvåke rotasjonsarmene til biofiltrene på 15 steder for å vurdere om de roterer når det er nødvendig. Det vil også innebære måling av nivået på slamteppet i primære sedimenteringstanker på ytterligere 15 steder, for å sikre at de forblir innenfor optimale områder for effektiv drift.

Dataene, samlet fra en blanding av nye og eksisterende sensorer gjennom Anglian Waters eksisterende overvåknings- og datainnsamlingskontroll (SCADA) systemer, vil bli kombinert med strømningshastigheter og offentlig tilgjengelige værdata for å bygge en rik kontekstuell oversikt over hva som skjer på vannresirkuleringsanleggene i sanntid.

I tillegg kan InfoTiles kombinere Anglians eksisterende SCADA-systemer til en hendelsesstrømningsplattform som kan aggregere, sammenligne og visualisere påliteligheten til utstyret. Denne plattformen gjør det også mulig for Anglian Water å teste ulike sensorteknologier og enkelt sammenligne påliteligheten og nøyaktigheten til de ulike sensorene som blir testet.

how infotiles platform works

Hvordan InfoTiles sin digitale plattform fungerer

InfoTiles' styrke ligger i evnen til å visualisere og modellere prosessdata gjennom maskinlæring for å vise sannsynligheten for kritiske feil i avløpsvannbehandling, som potensielle stopp og sammenbrudd.

Dette vil gi Anglian Water, en av Storbritannias største vannverk, evnen til å forutse, oppdage og løse potensielle problemer. Ved kontinuerlig vurdering av helsen og effektiviteten til eiendelene kan vedlikeholdsteamene deployeres mye mer effektivt.

De to selskapene ble satt sammen gjennom WaterStart, en medlemsplattform med base i USA som søker å fjerne vanlige hindringer for adopsjon av innovative teknologier og kobler sammen verktøyforsyningsselskaper og kommuner med løsningsleverandører globalt.

"Vi er utrolig stolte av å være involvert i dette pilotprogrammet, som vil transformere måten vi håndterer våre vannresirkuleringsområder på," sa Adam Jessop, optimeringsteknolog hos Anglian Water. "Samarbeidet med internasjonale selskaper gjennom WaterStart har hjulpet teamet med å jobbe i et raskt tempo for å finne løsninger og måter å forbedre tjenesten på."

(oversatt fra engelsk)

Det overordnede målet med samarbeidet er å forbedre operasjonell synlighet, skape mer informert beslutningstaking og forstå hvor og hvordan man skal prioritere vedlikehold av vannselskapets eiendeler.

Adam Wood, hovedproduktansvarlig hos InfoTiles, uttalte: "Våre nordiske kunder bruker InfoTiles for å veilede vedlikeholdsbeslutninger med sanntidsdata. Vårt team er entusiastisk over å samarbeide med teknikerne og analytikerne hos Anglian Water for å tilpasse InfoTiles-plattformen slik at den muliggjør bedre, datadrevet vedlikehold hos dette store britiske verket"."

(oversatt fra engelsk)

Nathan Allen, administrerende direktør i WaterStart, uttalte: "InfoTiles har bevist at teknologien fungerer i Norden, og WaterStart er begeistret for å støtte selskapets ekspansjon inn i det britiske markedet. Effektiv datahåndtering er en global utfordring for vannverk, og det er spennende å se resultatene av pilotprosjektet da teknologien forventes å være bredt skalerbar blant våre globale medlemsorganisasjoner."

Om InfoTiles

InfoTiles er et innovativt teknologiselskap som tilbyr digitale analysetjenester innen vannsektoren. Deres plattform forenkler og automatiserer prosessen med å samle inn data og bruker sanntidsanalyse og maskinlæring for vannforvaltning.

InfoTiles tilbyr programvare som kombinerer og beriker data fra ulike kilder, inkludert eldre systemer i vannverk. Når disse dataene berikes med offentlige data, kan vannverk oppdage nye innsikter og ta bærekraftige beslutninger basert på fakta, noe som fører til bærekraftig vannbruk i samfunnet.

Aldrende infrastruktur, utilstrekkelige investeringer og klimaendringer bidrar alle til en uholdbar bruk og tilgang på vann globalt. Data kan bidra til å løse disse utfordringene på en sammenhengende og koordinert måte som er tilpasset beslutningstakere. For mer informasjon, besøk InfoTiles Digital Water Solutions. 

Om Anglian Water

Anglian Water forsyner 4,3 millioner kunder over Øst-England med drikkevann og samler inn og behandler brukt vann fra over 6 millioner mennesker. De opererer innenfor den største geografiske regionen i England og Wales.

Deres prinsipp er å 'Elske hvert dråpe' og de oppdager stadig nye måter å holde seg foran en stadig skiftende verden, ved å planlegge for fremtiden og utforske nye ideer for å imøtekomme kundenes individuelle behov i dag og i morgen. For mer informasjon, besøk anglianwater.co.uk

Om WaterStart

WaterStart er en samling av globale ledere innen implementering av vannteknologi. De utnytter de strategiske ressursene og ekspertisen i nettverket sitt for å evaluere og demonstrere ytelsen til vannteknologi.

Som en kanal for innovasjon akselererer WaterStart adopsjonshastigheten av nye løsninger for virkelige utfordringer som vannforvaltningsorganer og store forbrukere står overfor. For mer informasjon, besøk waterstart.com

InfoTiles

InfoTiles tilbyr AI-drevne løsninger som gir innsikt i vann, og hjelper byer og forsyningsselskaper med å bli mer bærekraftige.