Go Back Up

Anglian Water utvider forsøket med transformativ AI-teknologi

Nov 30, 2023 1:17:06 PM • Skrevet av: InfoTiles

Det norske digitale analyseselskapet InfoTiles har gjennomført et vellykket pilotprosjekt med Anglian Water, og nå går selskapet i gang med et utvidet proof of concept-program.

Det pågående samarbeidet med det britiske energiverket vil bruke selskapets programvare for kunstig intelligens (AI) til å administrere rundt 317 biofiltre, samt pumper og ventiler, og skal utvides fra 24 til 100 anlegg.

Det fortsatte partnerskapet har som ambisjon at Anglian Water skal kunne integrere InfoTiles-teknologien fullt ut for å forbedre den daglige driftsvisibiliteten.

Selv om proof-of-concept-programmet fortsatt er i ferd med å bevise fordelene med løsningen, vil full integrasjon gi bedre beslutningsgrunnlag for anleggsforvaltning og gi en bedre forståelse av vedlikeholdsprioritering av vannresirkuleringsanlegg.

Omtrent 483 datapunkter vil bli målt på tvers av alle anlegg som inngår i oppskaleringen. Gjenvinningsanleggene vil bli valgt ut på grunnlag av gjeldende modellprognoser og deres evne til å sende relevante anleggsdata til InfoTiles-programvaren.

I tillegg varierer mange av anleggene med hensyn til systemdesign og størrelse, noe som viser at InfoTiles er effektivt på tvers av ulike geografiske områder i Anglian Waters region.

Pilotens omfang

Det første 12-måneders pilotprosjektet med InfoTiles' programvare overvåket de roterende armene til 76 biofiltre på 24 anlegg over en periode på seks måneder for å vurdere om de roterte når det var nødvendig. Det ble også målt slamdekkenivåer i sluttsedimenteringstankene for å overvåke optimale områder for effektiv drift.

Dataene ble samlet inn ved hjelp av en blanding av nye og eksisterende sensorer via SCADA-systemer (Supervisory Control & Data Acquisition Control). Dette ble kombinert med strømningshastigheter og offentlig tilgjengelige værdata for å skape en rikholdig kontekstuell oversikt over hva som skjedde på Anglians vannresirkuleringsanlegg i sanntid.

I tillegg kombinerte InfoTiles Anglian Waters eksisterende SCADA-systemer til én plattform for hendelsesstrømmer som aggregerte, sammenlignet og visualiserte påliteligheten til utstyret.

Styrken til InfoTiles-plattformen er evnen til å visualisere og modellere prosessdata ved hjelp av maskinlæring for å vise sannsynligheten for kritiske feil i avløpsrensingen, for eksempel potensielle driftsstopp og sammenbrudd.

Når plattformen er fullt integrert, kan Anglian Water enkelt teste og sammenligne ulike sensorteknologier med hensyn til pålitelighet og nøyaktighet.

I løpet av den innledende pilotfasen ble 14 maskinlæringsmodeller brukt til å identifisere avvik i biofiltrene og avdekke om det var fare for svikt eller driftsstans. Fire modeller ble valgt ut for videreutvikling på grunn av deres skalerbarhet.

Proaktiv feilsøking

Som et resultat av pilotprosjektet og det utvidede konseptbeviset kan Anglian Water, et av Storbritannias største vannverk, nå sette seg som mål å forutse, oppdage og løse potensielle problemer. Ved kontinuerlig å vurdere tilstanden og effektiviteten til anleggsmidlene kan vedlikeholdsteamene settes inn mye mer effektivt i fremtiden.

Adam Wood, produktsjef i InfoTiles, sier: "Samarbeidet med driftsteamet i Anglian Water har gitt oss viktige tilbakemeldinger for å forbedre plattformen vår og dens evne til å gi driftsteamene handlingsrettet innsikt. En viktig læring har vært å utvikle metoder for å utnytte data som kundene våre allerede har tilgjengelig, noe som er viktig med tanke på relevansen for anlegg i bruk over hele Storbritannia."

(translated from English)

 

Det innledende forsøket har vist lovende tegn på at teknologien er gjennomførbar for Anglian Water, og dataanalysen gir allerede bedre innsikt. Ved full driftskapasitet kan InfoTiles-teknologien nemlig redusere antall aktive alarmer ved å varsle driftspersonalet om problemer før de utvikler seg til kritiske nødsituasjoner.

Anglians hovedmål med samarbeidet er å bruke InfoTiles for å redusere risikoen for biofiltersvikt og dermed øke innsatsen for å forhindre alvorlige forurensningshendelser fra gjenvinningssentrene. Et annet mål er å optimalisere bruken av driftsressursene ved å redusere antall utrykninger på kveldstid og i helgene og gjøre det mulig å ta vedlikeholdsbeslutninger basert på fakta og planlegging.

Overgang til implementering

I oppskaleringsfasen i løpet av de neste 12 månedene vil InfoTiles samarbeide med ansatte i Anglian Water for å tilpasse de forebyggende vedlikeholdsprosessene ytterligere, og interne dataforskere vil bli ansatt for å overføre kunnskap om InfoTiles' brukerplattform og dataanalyse.

Pilotprogrammets suksess viser ikke bare at InfoTiles-teknologien er gjennomførbar, men også at det er verdifullt for vannverk å samarbeide med nystartede og oppskalerte teknologiselskaper for å finne løsninger på de mest presserende problemene i sektoren.

InfoTiles har en etablert, resultatdrevet og iterativ metode som tar utgangspunkt i en helhetlig tilnærming og samarbeider tett med partnerne fra den innledende kartleggingsperioden til full implementering av teknologien, noe som kan ta alt fra seks til 18 måneder, noe som sikrer robust testing og langsiktige resultater.

Bruk av innovasjon

De to selskapene ble ført sammen gjennom WaterStart, en USA-basert medlemsplattform som har som mål å fjerne felles hindringer for å ta i bruk innovativ teknologi, og som kobler sammen forsyningsselskaper og kommuner med løsningsleverandører over hele verden.

"Anglian Water er stolt over å være delaktig i det vellykkede pilotprogrammet, som vil endre måten vi håndterer vannresirkuleringsanleggene våre på", sier Mark Stirling i Anglian Water. "Samarbeidet med internasjonale selskaper gjennom WaterStart har hjulpet teamet til å jobbe i høyt tempo for å finne og integrere løsninger for å forbedre tjenesten som tilbys."

(Translated from English)

 

Nathan Allen, administrerende direktør i WaterStart, sier: "InfoTiles har bevist at teknologien deres er gjennomførbar sammen med Anglian Water, og WaterStart er glade for å kunne støtte selskapets videre ekspansjon i den britiske vannsektoren. Effektiv datahåndtering er en global utfordring for vannverkene, og det er spennende å se resultatene av pilotprosjektet og skalerbarheten blant våre globale medlemmer."

(Translated from English)

 

Ta kontakt

Motta de siste digitale vannoppdateringene fra InfoTiles

 

InfoTiles

InfoTiles provides AI-driven solutions that unlocks water insights, helping cities and utilities be more sustainable.