Go Back Up
cost of sewage ingress

Prediksjon av kloakkoverløp

Løsningen gjør det mulig å reagere raskt i felten, maksimere kapasiteten i nettet og effektivt forebygge kloakkoverløp og overløp fra kombinerte avløpssystemer (CSO).

Ved å bruke InfoTiles i avløpssystemet for dette formålet kan man øke robustheten og redusere risikoen for miljøforurensning og manglende overholdelse av regelverk.

Predict and stop sewer overflows

I våre kunders egne ord

Molde kommune logo

"Vi valgte InfoTiles fordi vi ikke ville bruke masse tid og kostnad på å bygge en plattform selv. Nå vi blir mer tall og fakta+basert i driften vår kan vi effektivisere tjenestene våre."

marianne-aasen

Marianne Stokkereit Aasen
Kommunedirektør / Molde Kommune, Norge

Lillestrøm Logo Bla RGB Tight

"This project has created valuable insight through small, but smart investments. It provides justification for the IoT concept and shows how important digital competence is in all parts of the organization."

Torbjørn Pedersen

Torbjørn Pedersen
Digitaliseringsdirektør / Lillestrøm kommune, Norge

Lillestrøm Logo Bla RGB Tight

"Vi trenger ikke å bruke én plattform for dataene, en annen for visualisering og en tredje for å forstå det hele. Med InfoTiles-løsningen bygget på Microsoft Azure har vi en ende-til-ende-løsning fra IoT-sensorer til visualisering; handle-på-fakta-prinsippet er nærmere oss enn noen gang før."

Erlend Berg

Erlend Berg
Virksomhetsarkitekt / Lillestrøm kommune, Norge

anglianwater_logo

"Anglian Water er stolt over å være involvert i det vellykkede pilotprogrammet, som vil forandre måten vi forvalter vannresirkuleringsanleggene våre på." (oversatt fra engelsk)

download-icon-avatar+human+man+profile+icon-1320085876716628234_512

Mark Stirling
Optimaliseringsingeniør / Anglian Water

How can we collaborate on your unique challenges? 

I'm happy to help you solve complex water challenges.

Can't find a date that suits you? Contact me:

💬 mads.hansen@infotiles.no

📞 +47 906 19 364