Norge og resten av verden opplever man at klimaendringene fører til stadig oftere flom og ekstremvær. Vannskader som skyldes vær og naturhendelser har kostet 30 milliarder kroner de siste ti årene ifølge Norsk naturskadepool. 

 

Finnes ikke lokale varsel

I Norge er vi så heldige at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) varsler om kommende flom, men det gjelder stort sett større vassdrag og elver. Vannstanden i mindre elver kan øke raskt, og ofte går disse gjennom tettbygde strøk.


Global utfordring, lokal utfordring

Flom og beredskap er et kommunalt ansvar og det er svært krevende. Spesielt for mindre kommuner med begrensende midler er det krevende å håndtere flomsituasjoner og sikre innbyggernes sikkerhet. Varslene må være presist når det er fare for flom, slik at vi ikke får en mengde varsler som viser seg å være falske alarmer. Det er avgjørende at løsningen er enkel å bruke, og at varslene kommer på en måte som driftsoperatører kan forstå, og slik at myndighetene i neste omgang kan sette inn riktige tiltak og kommunisere ut til innbyggere.

 

Kan de to sommerstudentene Nils og Thanh ha løst problemet?

I sommer hadde InfoTiles gleden av å bli kjent med forretningsstudent Thanh Nguyen fra Universitetet i Stavanger, og Nils Thomas Doherty Midtbø, som studerer maskinlæring og dataanalyse av vassdragsdata ved Universitet i Tromsø. De to har fått brynt seg på praktiske utfordringer hos InfoTiles sine kunder, og blant annet utviklet og testet maskinlæring for å forutsi nivåer i elv opptil 12 timer frem i tid.


Flere forskjellige maskinlæringsalgoritmer ble satt opp og testet for å forutsi elvehøyde. Studentene fikk etter avtale fra en av våre utviklingskunder (norsk kommune) benytte data som InfoTiles har samlet inn fra et konkret punkt i en elv. Dette ble satt i kombinasjon med oppstrøms elvedata fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Resultatene var gode og har en gjennomsnittlig absolutt feil på 5 cm, men vil bli forbedret.

InfoTiles-Students-Nils-Thanh

- Det er hektisk å være en del av et ungt selskap som InfoTiles, så det har vært svært givende å se hva som er mulig når flinke folk får tid og rom til å la ideene spire. - Nils Thomas

Hektisk og unikt miljø

– Det er hektisk å være en del av et ungt selskap som InfoTiles, så det har vært svært givende å se hva som er mulig når flinke folk får tid og rom til å la ideene spire. Thanh og Nils har vært opptatt av å integrere maskinlæring inn i våre tjenester, med fokus på flomhåndtering. Maskinlæringen vil gjøre det mulig for kommuner og byer å forberede seg bedre på hendelser ved høyt vann og potensielt redusere miljøpåvirkningen ved å gi nøyaktige forutsigelser på de viktigste og mest utsatte stedene.

 

Sluttbrukeren i fokus

Thanh har utfordret oss til å strekke ambisjonene våre innen UX, analyse og varsling. Fruktene av hennes arbeid vil hjelpe kundene til å forstå dataene sine i intuitive arbeidsflyter som gir innsikt uten behov for en datavitenskapelig grad.– Resultatet er svært lovende og vi arbeider nå med å implementere løsningen hos våre kunder. Vi i InfoTiles er svært glade for at Thanh og Nils valgte å bryne hodene sine hos oss i sommer, sier Adam Wood, Chief Product Officer hos InfoTiles. De to var selskapets aller første sommerstudenter, og de har virkelig vist oss verdien av å få friske hoder med på teamet. Det blir ikke siste gang InfoTiles ønsker sommerstudenter velkommen, sier Wood.

 

Vil du lese mer om hvordan Lillestrøm kommune digitaliserer sitt vann og avløp?

 

Infotiles

VERDIFULL INNSIKT MED DINE EGNE DATA

Målet vårt er å øke farten på det digitale skiftet. Gjennom strategi og teknologi gir vi deg de beste verktøyene for å forstå og bruke dine egne data.

KONTAKT

Telefon
+47 906 19 364

E-post
contact@infotiles.no