Norsk

Ressurser

Slik håndterer Lillestrøm kommune miljøutfordringer effektivt

Med den digitale plattformen fra Infotiles strømmer data på tvers av sensorer, vedlikeholdssystemer, åpne datakilder, kontrollsystemer og mer. Modellering og analyser i sanntid skjer direkte i løsningen.


For Lillestrøm kommune er det essensielt å samle sanntidsdata fra flere ulike kilder, som sensorer (IoT), kontrollsystemer (SCADA) og interne IT-systemer, for å kunne analysere miljø- og driftsmessige effekter på tvers av kildene.

Skap positive miljøeffekter ved å bygge et detaljert sanntidsbilde av nåsituasjon, knytte dette til miljø og vedlikehold, samt forutsi utfordringer basert på prognoser.

Løsningen er i bruk både i planlegging, drift og vedlikehold, og er tilpasset slik at den også kan brukes med nettbrett og mobil ute i felt. Skreddersydde dashboard til de enkelte brukergruppene gjør at de kan hente ut informasjon spesifikt til deres behov.

Les mer om hvordan Lillestrøm reduserte responstiden, og forkortet veien til riktig utbedring, og ga målbare effekter på lekkasjegrad og renovasjonstakt, samtidig som det reduserte kostnader og miljøpåvirkning i samarbeid med InfoTiles og Microsoft.

Fyll inn for å få caset på mail: