Klimaendringene gjør at kommunene må håndtere større nedbørsutfordringer med begrenset mannskap og ressurser.

Det eksisterende ledningsnettet er ikke dimensjonert for kommende regnhendelser. Deler av overflatevannet må håndteres på overflaten, deler må fraktes vekk via rørsystemet, som allerede har et betydelig etterslep, er det store nok hendelser må det forvaltes med minst mulig skadeomfang Blant utfordringene er at det kommunale rørnettet er en sammenstilling av halvgammelt, gammelt og helt nytt. Forenklet kan vi si at skoen trykker hundrevis av steder. Samtidig pålegger det kommunen å gjøre investeringer der de gir best mulig effekt.

Book et møte med oss om du vil høre mer om hvordan Digital Vannstyring kan hjelpe deg å ha oversikt over vann og avløpsdata.

 

Klimaendringer-foto-Vannfakta_webKlimaendringene fører blant annet til økt nedbør. Foto: Vannfakta


Samtidig som infrastrukturen må oppgraderes og klimatilpasses, skal kommunenes CO2-utslipp ned, og anleggsvirksomhet er en av verstingene i kommunal sektor.

Det som var godt nok før, som å erstatte seksjon for seksjon - avhengig av budsjettets størrelse, funger ikke lengre. Hensynet til bærekraft og klimatilpasning gjør at premissene er endret. For kommunene er løsningen å sikre at hvert tiltak er nødvendig, effektivt og målrettet. Uten faktabasert kunnskap lar det seg ikke gjøre.

Heldigvis finnes mye av det nødvendige datagrunnlaget. Til nå har tilgjengeligheten til dette gjort arbeidet vanskelig. Nå løser nye dataverktøy og maskinlæring problemet.

Ved å sammenstille faktorer som nedbørsdata, data om grunnvannstand i nå-tid, vannhøyden i elver, pumpeinformasjon opp mot kapasitet, historisk arbeidsordre, kunnskap om teknisk tilstand og viten fra andre kommuner med samme problemstilling, dannes et verktøy som analyserer og diagnostiserer hele kommunens avløpsnett samtidig. Det gir kommunen dokumentert faktakunnskap som effektiviserer og forbedrer den daglige driften, samtidig som kommunen kan utbedre nettet bærekraftig og dynamisk. Les mer om løsningen vår her.

Klimatilpasning handler også om å ta vare på naturen, både fordi den har en verdi i seg selv og fordi den spiller en viktig rolle for å motvirke klimaendringer. En bærekraftig arealpolitikk er kommunenes ansvar. I sin rolle som arealmyndighet må kommunene ha dokumentert og sammenstilt informasjon om eksisterende infrastruktur, vannets veier, natur og nedbørspåvirkning. Dataen er for en stor grad tilgjengelig. Vårt bidrag er å gjøre den forståelig.


Ta kontakt
for en samtale eller en demonstrasjon av vår løsning og hvordan den hjelper kommuner med å samle og forstå data knyttet til vann og avløp.


Du kan også lese om hvordan vi har hjulpet Lillestrøm kommune med Digital Vannstyring her

Jeg vil vite mer om Digital Vannstyring