Norsk

Eksempler

Brukssaker om:

Whitepaper

infotiles use case - flood management

Bruk av AI i flomvarsling og flomhåndtering

Bakgrunn

De siste 10 årene har skader forårsaket av vær og naturbegivenheter kostet 27 milliarder kroner, hvor noen av disse skadene kunne forhindres med et varslingssystem og raske tiltak fra kommunene.

Flom og ovrervann er to store syndere knyttet til dette. NVE har riktignok flomvarsling, men de har det for det meste for store vassdrag.

 

Les mer