Norsk

Eksempler

Brukssaker om:

Smarte Vannmålere

smarte vannmålere kan være lurt for kommuner

Hvorfor bør kommunen ha smarte vannmålere?

Vann er en av våre aller viktigste ressurser, og livsnødvendig for hver eneste innbygger i en kommune. Samtidig har de fleste av oss et forbausende ubevisst forhold til hvor mye vann vi bruker, og betaler for. Mange kommuner har også dårlig kontroll på lekkasjer og forbruk. Sist, men ikke minst er bedre utnyttelse og ivaretakelse av vannet på jorda en viktig del av FNs bærekraftsmål.  

Les mer