Norsk

Eksempler

Brukssaker om:

Fremmedvann

Wastewater influx monitoring | Digital Water | InfoTiles

Fremmedvanns overvåking

Dersom avløpsverk har lekkende avløpsrør, kan det føre til at nedbør trenger inn i avløpsnettet. Dette kan overbelaste avløpssystemet i perioder med kraftig regn eller storm, og fører til utslipp av urenset kloakkut i miljøet. Det øker også risikoen for krysskontaminering av drikkevann –  dette er dog sjeldent. 

Les mer