Norsk

Eksempler

Brukssaker om:

Digitalt Vann

Norsk kommune omsetter vanndata til handling ved hjelp av AI-analyse

Den norske kommunen Lillestrøm har 87 500 innbyggere og ligger ved sammenløpet av tre elver (Glomma, Nitelva og Leira) som skaper Nord-Europas største innlandsdelta, omgitt av naturreservatet Øyeren. 

For miljøingeniørene i Lillestrøm kommune representerer vannet både et vell av rekreasjonsmuligheter og en utfordring når det gjelder å beskytte vassdrag, håndtere avløpsvann og beskytte innbyggerne, både mennesker og dyreliv, mot flom.

Les mer
Wastewater influx monitoring | Digital Water | InfoTiles

Fremmedvanns overvåking

Dersom avløpsverk har lekkende avløpsrør, kan det føre til at nedbør trenger inn i avløpsnettet. Dette kan overbelaste avløpssystemet i perioder med kraftig regn eller storm, og fører til utslipp av urenset kloakkut i miljøet. Det øker også risikoen for krysskontaminering av drikkevann –  dette er dog sjeldent. 

Les mer
infotiles use case - flood management

Bruk av AI i flomvarsling og flomhåndtering

Bakgrunn

De siste 10 årene har skader forårsaket av vær og naturbegivenheter kostet 27 milliarder kroner, hvor noen av disse skadene kunne forhindres med et varslingssystem og raske tiltak fra kommunene.

Flom og ovrervann er to store syndere knyttet til dette. NVE har riktignok flomvarsling, men de har det for det meste for store vassdrag.

 

Les mer