Go Back Up

Smart Molde og InfoTiles - Regionalt samarbeid for smart bruk av data

27.sep.2022 14:13:51 • Skrevet av: InfoTiles

Det regionale samarbeidet om vann er nå i gang, med anerkjennelse og støtte fra Folkehelseinstituttet.

Samarbeid for en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom innovasjon og ny teknologi

Smart Molde bidrar til at Molde og regionen blir et mer bærekraftig samfunn. I samarbeid med næringsliv, akademia, frivillighet, innbyggere og offentlig sektor er det fokus på å skape bedre løsninger for alle.

Tilnærmingen er at innbyggernes behov alltid tas som utgangspunkt, og at det tas i bruk bærekraftige metoder og løsninger for å gjøre Molde til et bedre sted å bo, bo og jobbe.

Samlet sett vil det skapes mer verdi fra kommunale data på tvers av systemer og aktører. Denne verdien skal ikke bare komme kommuneadministrasjonen til gode, men også gi fordeler for innbyggere, næringsliv og miljø.

Gode, sammenhengende og brukertilpassede tjenester til kommunens innbyggere, økende muligheter for verdiskaping i næringslivet og å få en mer effektiv kommunal drift er det vi jobber for å få til

Koordinator for Smart Molde, Mette Jane Holand. 

 

Mer vann for hver krone

Et av hovedfokusområdene er Smart Water. Her utforskes metoder og teknologier for å kunne registrere, overføre og analysere data fra alle elementer i drikkevannet, med fokus på digitale vannmålere.

InfoTiles brukes som nexus for alle data

InfoTiles er plattformen for håndtering av data fra smarte vannmålere, sensorer og domenesystemer på ett sted.

Formålet med dataplattformen er å skalere opp bruken av smarte vannmålere, ved å utvide og videreutvikle omfanget og etablere en driftsmodell for dataplattformen,

forklarer prosjektleder i Smart Data, Jørgen Gravdehaug Stensby. 

 

Dataplattformen vil i første omgang ha et spesielt fokus på hvordan teknologien kan brukes til å kartlegge og reparere lekkasjer på drikkevannsnettet, i tillegg til å overvåke Moldeelva.

Felles løsning for regionen og Norge

Et samarbeid mellom Molde kommune, Ålesund kommune, ROR-IKT og InfoTiles for å få alt dette på plass.

Initiativet skal legge grunnlaget for et interkommunalt vannsamarbeid i Møre og Romsdal, med fokus på kartlegging og utbedring av lekkasjer på drikkevannsnettet. Dette er en felles løsning som alle kommuner og byer kan ha nytte av.

sier daglig leder i InfoTiles, Johnny Alexander Gunneng

 

Anerkjennelse og støtte fra Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet støtter prosjektet siden det skal bidra til en mer innovativ og smart vannforvaltning. Nye løsninger skal nå testes ut, og det skal jobbes med kunnskapsbygging og samarbeid i arbeidet med å sikre levering av trygt og bærekraftig drikkevann til innbyggerne.

Dette skal vi gjøre ved å bruke dataplattformen til å motta sensordata fra blant annet vannmålere som skal brukes for å få bedre oversikt og kontroll over lekkasjer i vannnettet.

sier Stensby. 

 

Det er flere teknologier som nå skal utforskes i arbeidet fremover:

  • Vannmålere: Erfaring fra tidligere tester viser at vannmålere som overfører data over NB-IoT, LoRaWAN eller annen teknologi er mindre modne enn først antatt. Teknologi fra ulike leverandører skal testes ut og forbedre kunnskapsgrunnlaget for senere innkjøp og utrulling.
  • Dataplattform: Håndterer data fra vannmålere og andre kilder samt modeller for å analysere data. Denne aktiviteten inkluderer også IoT-mottak.
  • Vannlekkasjer: Vis at plattformen gjør det mulig å spore vannforbruk og eventuelle lekkasjer i et begrenset område.

I tidligere piloter har vi bekreftet flere viktige grep for å gjøre Molde kommune til en data- og faktadrevet kommune. Vi har fått bekreftet hvordan vi kan sende data fra åpne sensorer til en dataplattform hvor vi har kontroll over dataene i alle ledd. Denne erfaringen har vært svært viktig for en videre investering i big data.

forklarer daglig leder i Molde vann og avløp, Bjarte Koppen.

 

Økt satsing fremover for å skape en smart kommune og region

– Det er nå et tett samarbeid mellom Molde og Ålesund for erfaringsoverføring og eventuell skalering, samt andre kommuner i fylket som ønsker å delta. Teknologien og metodene vi utvikler skal kunne overføres til andre kommuner, sier prosjektleder Jørgen Gravdehaug Stensby.

 

Å samarbeide med en region som Møre og Romsdal om vann og smartbyområdet er utrolig givende. Her har vi en region som virkelig fokuserer på innovasjon for å levere bedre tjenester til innbyggerne.

sier Gunneng i InfoTiles.

 

Ønsker du å vite mer om dette, ta gjerne kontakt med:

Smart Molde 

Mette Jane Holand 

Innovasjons- og endringsleder

+47 900 17 957 

mette.holand@molde.kommune.no  

InfoTiles

InfoTiles provides AI-driven solutions that unlocks water insights, helping cities and utilities be more sustainable.