Go Back Up

Hvorfor bør kommunen ha smarte vannmålere?

03.nov.2021 10:58:39 • Skrevet av: InfoTiles

Vann er en av våre aller viktigste ressurser, og livsnødvendig for hver eneste innbygger i en kommune. Samtidig har de fleste av oss et forbausende ubevisst forhold til hvor mye vann vi bruker, og betaler for. Mange kommuner har også dårlig kontroll på lekkasjer og forbruk. Sist, men ikke minst er bedre utnyttelse og ivaretakelse av vannet på jorda en viktig del av FNs bærekraftsmål.  


Hva er riktig pris for vannet i springen?
 

Når det gjelder vannforbruk, er det slik at i svært mange kommuner, at avgiften for vannforbruket regnes ut fra størrelsen på boligen. Dermed betaler en husholdning bestående av ett menneske like mye som en familie på fem, fordi boligene deres er like store.


Lekkasjer på nettet er et annet problem: Nasjonalt går i snitt 30.5% av vannet vekk i lekkasjer, noen steder vesentlig mer. Ikke bare forsvinner over 200 mrd. liter per år, men at vannet allerede er renset medfører at tid, strøm, kjemikalier og arbeid tilknyttet dette i praksis er bortkastet (Kilde: SSB).


En viktig brikke i løsningen er smarte vannmålere: Data blir registrert automatisk hver time, i stedet for den manuelle registreringen en gang i året. Dermed får forbrukerne en tydelig, korrekt forståelse av vannforbruket sitt og en forståelig og rettferdig regning på det vannet de faktisk bruker. I tillegg vil både kommunen og huseieren kunne oppdage og utbedre avvik og lekkasjer mye raskere enn med tradisjonelle vannmålere. Den automatiserte vannmålingen vil også kunne fungere som som en del av det offentlige på andre måter: Dersom et eldre, aleneboende menneske plutselig ikke bruker vann i det hele tatt, kan det være et tegn på at noe er galt og at vedkommende trenger hjelp, for eksempel.
 

 counter-g6618ac600_1280

En tradisjonell mekanisk vannmåler


Heldigvis skjer det ting i kommunene
 

Molde og Trondheim er to av landets kommuner som i skrivende stund ser på mulighetene for å installere smarte vannmålere hos sine innbyggere, og InfoTiles er svært stolte av å å være med på laget begge steder.   

 

Garantert korrekte tall 

I Trondheim har allerede 60 000 husstander installert tradisjonelle (mekaniske) vannmålere. Hver år leser innbyggerne selv av målerstanden og sender inn tallene via SMS eller et skjema. Dessverre blir det lett en del feil og unøyaktigheter når tallene registreres manuelt, og det er noe av bakgrunnen for at kommunen har testet ut en pilot med 130 smarte vannmålere. Hos disse husstandene leses data av automatisk hver dag, noe som sikrer kvaliteten på alle data som sendes inn. I tillegg sparer det selvsagt innbyggerne for jobben med å lese av og sende inn selv. Et svært spennende prosjekt som har gitt gode resultater og erfaringer.  


Molde er en annen kommune som har smarte vannmålere på tapetet akkurat nå. I dag har 10 % av moldenserne vannmåler, mens resten betaler en fast vannkostnad basert på boligens areal. Når de nå utreder om de skal installere digitale vannmålere, handler det først og fremst om å øke vannbevisstheten blant innbyggerne, ifølge
Bjarte Koppen, daglig leder for Molde Vann og Avløp KF: – Med vannmålere økes vannbevistheten blant abonnentene. Med smarte vannmålere vil vi få muligheten til å få til en mer rettferdig prising og kan varsle abonnentene dersom det lekker eller er rørbrudd inne i boligen. På sikt vil vi også få smarte vannmålere med nye funksjoner der f eks de smarte vannmålerne også kan varsle boligeier dersom det lekker på stikkledningen inn til boligen, sier Koppen. 

 

Hva når vannmålerne blir utdaterte? 

Vannmålerne i en kommune er gjerne kjøpt i flere omganger og fra ulike leverandører med forskjellige programvareløsninger. Hvordan får vi da sikret effektiv og nøyaktig avlesning av all data? En naturlig bekymring for en gjerne slunken kommunekasse.  

Med InfoTiles’ plattform i bunn trenger man ikke å bekymre seg for at innkjøpet ikke tåler tidens tann. Den unike programvaren håndterer innsendt data fra alle ulike typer målere, og gjør det mulig å sende faktura basert på data fra ulike vannmålere. Dermed kan du være helt trygg på at innbyggerne får riktige og reelle fakturaer til enhver tid.  

Våre løsninger bidrar også til en svært nøyaktig overvåkning av rørnettet, noe som gjør organisasjonen godt rustet til både skadebegrensning og vedlikehold mot lekkasjer. 

 

Fagfolk og utviklere rundt samme bord  

Hovedforklaringen bak InfoTiles’ unike plattform er egentlig ganske enkel: Ingeniører, hydrologer og utviklere samarbeider på teamet. Ingeniørene og hydrologene, som gjerne kommer fra en stilling i kommunen og kjenner systemene til fingerspissene, sparrer med datautviklerne, som vet hvilke utfordringer som finnes når det gjelder ulike vannmålerleverandører, brukergrensesnitt og muligheter for datainnsamling. Til sammen vet de nøyaktig hvor begge skoene trykker, hvordan tidligere separate informasjonskilder henger sammen og hvilke løsninger som gir nytteverdi både for eiere av husstander og vanndistribusjonen. 

 

Vil du vite mer om InfoTiles og våre løsninger? Ta kontakt! 

Få Demo

 

InfoTiles

InfoTiles provides AI-driven solutions that unlocks water insights, helping cities and utilities be more sustainable.