Go Back Up

Slik håndterer Lillestrøm kommune miljøutfordringer effektivt

06.mai.2022 13:27:56 • Skrevet av: InfoTiles

Samling av data på tvers av datakilder gir Lillestrøm kommune unik innsikt i ulike miljøutfordringer. Nå er de godt rustet til å håndtere stigende havnivå, styrtregn og flom på en ressurseffektiv måte.

Data over ytre hydrologiske forhold som flom, nedbør, temperatur og vann i kummer er viktig informasjon for østlandskommunen. Lillestrøms nære knytning til elvene Glomma, Nitelva, Leira og naturreservatet Øyeren betyr også at beskyttelse av vannmiljøet er spesielt viktig. Som mange andre kommuner i Norge har Lillestrøm en aldrende infrastruktur for vann og avløp. Ved å kombinere data skaffer de seg innsikt for å bedre håndtere miljøutfordringer som overvann og overløp, som følger av driftshendelser, stigende havnivå, styrtregn og flom.

Sanntidsanalyse og modellering 


Med den digitale plattformen fra Infotiles strømmer data på tvers av sensorer, vedlikeholdssystemer, åpne datakilder, kontrollsystemer og mer. Det gir sanntidsanalyse og modellering direkte i løsningen.  

"Vi kan sette opp formler for beregning av vannføring som funksjon av nivå, hastighet og trykk. Vi kan legge til statistiske indikatorer, numerisk derivasjon eller integrasjon, dekomponering av tidsserier og tidsmessige funksjoner på tvers av datakilder i en og samme plattform.

Dette er helt unikt. Det gir oss ny innsikt i data vi allerede har og vi kan se sammenhenger vi ikke har sett tidligere. For oss er det derfor veldig ressursbesparende."

forteller Asgeir Hagen, som er ingeniør i miljøteknikk i Lillestrøm kommune

 

Skreddersydd for brukergrupper

I Lillestrøm brukes InfoTiles i planlegging, drift og vedlikehold, og er godt tilrettelagt for mannskaper å bruke i felt med nettbrett. Skreddersydde dashbord for spesialiserte brukergrupper lar dem hente informasjon spesifikt for deres behov.

"Vi liker at vi har mulighet til å sette opp analyser og dashboard basert på roller, behov og domenespesifikke prosesser. Fordi løsningen bruker kommunens egen sentrale Active Directory, deles brukerne inn i de samme gruppene som de er i MS Teams. Dette er veldig fleksibelt», fortsetter Asgeir Hagen.

For Lillestrøm kommune var det viktig at InfoTiles ikke var bundet til proprietære datakilder eller protokoller for kommunikasjon, da sensorer og kommunikasjonsteknologi er i stadig endring.

"This is especially important since the municipality uses different suppliers for measuring various parameters", stresses Erlend Berg, a business architect in the digitisation department in Lillestrøm municipality.

 

Målet med løsningen er å spare tid

InfoTiles er et ungt selskap med et oppdrag om å skape smartere og mer bærekraftige byer ved å utnytte data. Her møtes kompetansen til tidligere ledelseskonsulenter og ingeniører med erfaring innen vann og avløp. I 2020 vant de prisen for smartbyløsningen i regi av Dataforeningen og ble kåret til årets innovasjonspartner av Microsoft for samarbeidet med Lillestrøm kommune.

Målet til InfoTiles med denne løsningen er å få ny innsikt, som fører til bedre og mer effektivt vedlikehold. Feil oppdages raskere, noe som gjør planleggingen enklere. I tillegg blir data tilgjengelig i felt, slik at feilsøking og oppgaven med å finne de riktige datafeltene gjennomføres raskere. Dette resulterer i raskere utført arbeid, og mindre kjøring til og fra kontoret for å utføre analyser i skrivebordsbaserte systemer.

"Måten vi har utviklet løsningen på gjør at den brukes på tvers av kommunen. I miljøteknikk er bruken for eksempel spesifikt knyttet til vann- og avløpsrelaterte utfordringer som overflatevann, overløp, lekkasjedeteksjon, vannkvalitet, stigende havnivå og flom.",

sier administrerende direktør i InfoTiles, Johnny Gunneng.

 

InfoTiles

InfoTiles provides AI-driven solutions that unlocks water insights, helping cities and utilities be more sustainable.