Norsk

Eksempler

Wastewater influx monitoring | Digital Water | InfoTiles

Fremmedvanns overvåking

Dersom avløpsverk har lekkende avløpsrør, kan det føre til at nedbør trenger inn i avløpsnettet. Dette kan overbelaste avløpssystemet i perioder med kraftig regn eller storm, og fører til utslipp av urenset kloakkut i miljøet. Det øker også risikoen for krysskontaminering av drikkevann –  dette er dog sjeldent. 

Les mer
infotiles use case - flood management

Flomvarsel

Bakgrunn

De siste 10 årene har skader forårsaket av vær og naturbegivenheter kostet 27 milliarder kroner, hvor noen av disse skadene kunne forhindres med et varslingssystem og raske tiltak fra kommunene.

Flom og ovrervann er to store syndere knyttet til dette. NVE har riktignok flomvarsling, men de har det for det meste for store vassdrag.

 

Les mer
smarte vannmålere kan være lurt for kommuner

Hvorfor bør kommunen ha smarte vannmålere?

Vann er en av våre aller viktigste ressurser, og livsnødvendig for hver eneste innbygger i en kommune. Samtidig har de fleste av oss et forbausende ubevisst forhold til hvor mye vann vi bruker, og betaler for. Mange kommuner har også dårlig kontroll på lekkasjer og forbruk. Sist, men ikke minst er bedre utnyttelse og ivaretakelse av vannet på jorda en viktig del av FNs bærekraftsmål.  

Les mer