InfoTiles’ digitale vannstyringsverktøy samler inn data fra kundenes vann- og avløpsnettverk og supplerer med offentlige datakilder slik at man får en omfattende og praktisk oversikt over eiendommer og områder.

Alt fra identifisering av lekkasjer til unormale pumpenivåer, og prediksjon av vannstand, blir presentert på dashboards, slik at all informasjon ligger klar til bruk.

Klimabevisste vannverk i Norge bruker InfoTiles for å kombinere data fra ulike systemer, blant annet SCADA, IoT, Asset Management-programvare og API-værdata, noe som gir god innsikt i dataene.

Kommuner som ønsker å begynne å bruke eller forbedre bruken av datastrømmer fra for eksempel smarte vannmålere, kan benytte seg av InfoTiles’ løsning for å få oversikt over forbruk, lekkasje og fakturering.

digitalwater

Bedre innsikt i data - bedre tjenester.

«Dette prosjektet har skapt verdifull innsikt gjennom små, men smarte investeringer. Det underbygger IoT-konseptet og viser hvor viktig det er å ha digital kompetanse i alle deler av organisasjonen.»

Torbjørn Pedersen, Digitaliseringsdirektør
Lillestrøm Logo

Features

Pump_4117058

SCADA

Capture operational data in real-time, enrich it with internal and public sources to enable data-driven operational decision making. Securely transport data from your SCADA system to the InfoTiles portal, presenting it to colleagues outside the control room.

Purchase Digital Water
Machine Learning_4177510

Machine Learning

Combine operational insights from multiple data sources to predict future states of your operational landscape. River level predictions provide up to 12h advance warning of flooding, while vibration analysis can warn of impending equipment failure for predictive maintenance programs.

Purchase Digital Water
meter

Smart Water Meters

Unlock a world of potential when you transition to smart water meters. Start with invoicing support, then progress to usage analytics, leak detection and sustainability nudges direct to the consumer. This can be provided to the householder for less than ~2% of the utility bill.

Purchase Digital Water
dma

District Metering Analytics

Optimise the efficiency of your water supply and reduce non revenue water with real-time calculation of net pressure zone consumption based on SCADA data. Combine district and domestic water Metering feeds to obtain a comprehensive view of your water supply efficiency presented on maps or charts.

Purchase Digital Water
noun_leak pipe sensor_2500484

Leak Detection

Harness all available data sources to help pinpoint leaks. SCADA, asset management and domestic metering systems can all feed into custom algorithms helping you pinpoint leaks faster.

Purchase Digital Water
waternetwork

IoT Data Analytics

The digital water management package includes all functionality from IoT aata analytics, plus additional water-specific functionality.

Purchase Digital Water

Funksjoner

waternetwork

Analyse av IoT-data

Vår løsning med smart vannstyring inkluderer alle funksjoner knyttet til analyse av IoT-data, i tillegg til ytterligere vannspesifikke funksjoner.

Pump_4117058

SCADA

Samle inn driftsdata i sanntid, kombiner med data fra interne og offentlige kilder for tilrettelegging av datadrevet beslutningstaking i driften. Transporter data sikkert fra SCADA-systemet til InfoTiles-portalen, slik at dine kolleger utenfor kontrollrommet får tilgang til dataene.

Machine Learning_4177510

Maskinlæring

Kombiner driftsinformasjon fra flere datakilder for å predikere fremtidig drift. Prediksjon av vannstand sørger for opptil 12 timers flomvarsel, samtidig som vibrasjonsanalyser kan advare om nært forestående utstyrssvikt, slik at man kan benytte prediktive vedlikeholdsprogrammer.

meter

Smart vannmåling

Enorme muligheter ved overgang til smart vannmåling. Begynn med fakturastøtte, deretter kan du gå videre til analyse av bruksdata, lekkasjedeteksjon og bærekraftige løsninger gjennom «nudging» direkte mot forbrukerne. Dette kan leveres til huseieren og koster mindre enn (<<<2 %>>>) av vann- og avløpskostnadene.

dma

Sonevannsmåling

Optimaliser vannforsyningen og reduser vanntap (NRW) ved å beregne netto forbruk i pressområder i sanntid basert på SCADA-data. Kombiner vannmålingsdata for husholdninger og større soner, og få en omfattende oversikt over effektiviteten av vannforsyningen på kart eller diagrammer.

leak pipe sensor_2500484

Lekkasjedeteksjon

Samle inn data fra alle tilgjengelige datakilder for å lokalisere lekkasjer. Både SCADA-, asset management- og vannmålesystemer i husholdninger kan fore skreddersydde algoritmer med data som hjelper deg med å lokalisere lekkasjer raskere.

Våre partnere

Infotiles

VERDIFULL INNSIKT MED DINE EGNE DATA

Målet vårt er å øke farten på det digitale skiftet. Gjennom strategi og teknologi gir vi deg de beste verktøyene for å forstå og bruke dine egne data.

KONTAKT

Telefon
+47 906 19 364

E-post
contact@infotiles.no