Vårt bidrag til #BuildFor2030

Vi er stolte over å være partnere med Microsoft, og har jobbet tett med dem de siste årene med å promotere InfoTiles og vår løsning for å levere en mer bærekraftig modell for vann- og avløp i byer og kommuner.

Microsoft er også partner med FN og jobber kontinuerlig og aktivt med å overholde sine forpliktelser og støtte FNs Bærekraftsmål. De 17 initiativene fokuserer på å bidra til en bedre verden innen 2030 ved å oppmuntre og hjelpe partnerne som jobber mot samme mål.

For å hjelpe å akselerere målet om en bedre fremtid innen 2030 lanserte Microsoft kampanjen #BuildFor2030. Målet med kampanjen er å promotere og fremheve partnere som jobber aktivt med bærekraftsmålene. Partnernes teknologiløsninger som er i tråd med bærekraftsmålene blir feiret for arbeidet mot en mer inkluderende økonomi.  

 InfoTiles - Nordic Edge 2019 - Magne Eide 2

InfoTiles' løsning muliggjør mer bærekraftig vann- og avløp ved å digitalisere miljøteknisk avdeling i kommuner med data og informasjon som flyter sømløst i sanntid mellom avdelinger. Noen av fordelene for våre kunder:

 • Forkortet vei mellom oppdaget avvik til utbedret feil.
 • Data, informasjon og analyse er tilgjengelig for hele avdelingen, både på kontoret og ute i felt.
 • Forsvarsel om potensielle oversvømmelser, avløpsvann, og andre utfordringer.
   

Vi ønsker å takke Microsoft for å inkludere oss som eneste norske partner i #BuildFor2030.

InfoTiles hjelper kunder å tilby rent vann og santiæranlegg (Bærekraftsmål #6)

 • Oppdage og lokalisere lekkasjer raskere, noe som betyr at mindre vann blir sløst.  
 • Spore vannforbruk og identifisere avvik og dermed redusere avfall.
 • Bedre håndtering av stormvannsrespons som fører til mindre forurensing av drikkevann.
 • Redusere hyppigheten og alvorlighetsgraden av forurensning fra regnvann gjennom sanntidsdata.

InfoTiles løsningen hjelper å redusere klimapåvirkningen (Bærekraftmål #13) ved å:

 • Hjelpe våre kunder med å øke bevisstheten om situasjonen i virksomheten.
 • Identifisere uønskede scenarier, praksis og hendelser. 
 • Oppmuntre til alternativ transport ved å tilby sykkelforhold i sanntid.

 

Vil du vite mer? 

Book møte

 

 

What is the 2030 Agenda?  

In short, the 2030 Agenda was created in 2015 by the United Nations to create more sustainable development globally. It is often called a radical plan for humanity, and a new way of developing. With the Agenda comes the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) that all nations within the UN have to abide by and work towards.

The Agenda is universal as we see that the majority of the world's poorest live in middle income countries – where the inequality is rising and the effects of climate change are felt by people and communities across the globe.

The Agenda requires all nations to take responsibility and take action to create a better future for everyone – by working with the 17 SDGs. The SDGs are interlinked, so one cannot just focus or work on a singular one, without it affecting another part of society. For example with interventions towards creating equality or environmental sustainability, will have affect on other parts of the SDGs. They also pledge to Leave No One Behind, which means – on average, the progress have been good, but if we keep measuring in average numbers – millions are left behind, and the Agenda is clear: We need to do more. 

Infotiles

VERDIFULL INNSIKT MED DINE EGNE DATA

Målet vårt er å øke farten på det digitale skiftet. Gjennom strategi og teknologi gir vi deg de beste verktøyene for å forstå og bruke dine egne data.

KONTAKT

Telefon
+47 906 19 364

E-post
contact@infotiles.no