Norsk

Aktuelt

Innlegg om:

Digitalt Vann

Koordinerte tiltak trengs nå for å unngå skyhøye vann- og avløpskostnader

Det er ikke noe nytt at det er et stort etterslep på ledningsnettet i Norge. Snart kommer det en dobling og tredobling av vann- og avløpsgebyrene for å ta igjen etterslepet. Norsk Vann anslår at de kommunale årsgebyrene for vann og avløp for Oslo-husholdninger vil dobles til nesten 10 000 kroner i 2040. Ifølge den samme langtidsplanen vil innbyggerne i Innlandet, Nordland og Romsdal betale den dyreste vann- og avløpsavgiften i 2040, mellom 20 000 og 30 000 kroner.

Les mer