Norsk

Møt InfoTiles på Tilbake Til Fremtiden 30 - 31. august 2022

Møt InfoTiles på Tilbake Til Fremtiden

InfoTiles ser frem til å dele våre perspektiver på digitalt vann i den kommende Tilbake Til Fremtiden 30. - 31. august 2022 arrangert av VA-Yngre, et profesjonelt sosialt nettverk for ungdom i norsk vann industri. Det årlige seminaret finner sted på Oscarsborg festning. Vi er glade for å møte og diskutere de siste trendene innen vann.

Tilbake Til Fremtiden har som mål å skape en felles forståelse for utfordringene vannbransjen står overfor, og hvordan vi kan samarbeide for å takle fremtidige problemer ved god planlegging og innovativ teknologi.

Hovedtemaer for seminaret fokuserer dermed på bærekraft, teknologiutvikling og overvannshåndtering.

  • Hvilken kvalitet har dagens ledningsnett?
  • Finansieres det nok i oppgradering av eksisterende rør og bygging av nye anlegg?
  • Hvilke utfordringer støter vi på ved drift av overvannsløsninger?
  • Hvordan sikrer vi bærekraftige prosjekt og hvordan taksonomien kan påvirke bransjen?
  • Hvordan vi løser nye myndighetskrav til sekundærrensing
  • Viktigheten av kreativ tenking rundt dataflyt

Mer om agenda og påmelding her.

InfoTiles er glade for å delta på og ser frem til å møte fremtidens vannstjerner.

Du er også velkommen til å kontakte oss når som helst for å diskutere dine unike utfordringer!