Samling av data på tvers av datakilder gir Lillestrøm kommune unik innsikt i ulike miljøutfordringer. Nå er de godt rustet til å håndtere stigende havnivå, styrtregn og flom på en ressurseffektiv måte.

 

Data over ytre hydrologiske forhold som flom, nedbør, temperatur og vann i kummer er viktig informasjon for østlandskommunen. Lillestrøms nære knytning til elvene Glomma, Nitelva, Leira og naturreservatet Øyeren betyr også at beskyttelse av vannmiljøet er spesielt viktig. Som mange andre kommuner i Norge har Lillestrøm en aldrende infrastruktur for vann og avløp. Ved å kombinere data skaffer de seg innsikt for å bedre håndtere miljøutfordringer som overvann og overløp, som følger av driftshendelser, stigende havnivå, styrtregn og flom.

 

Sanntidsanalyse og modellering 


Med den digitale plattformen fra Infotiles strømmer data på tvers av sensorer, vedlikeholdssystemer, åpne datakilder, kontrollsystemer og mer. Det gir sanntidsanalyse og modellering direkte i løsningen.  


– Vi kan sette opp formler for beregning av vannføring som funksjon av nivå, hastighet og trykk. Vi kan legge til statistiske indikatorer, numerisk derivasjon eller integrasjon, dekomponering av tidsserier og tidsmessige funksjoner på tvers av datakilder i en og samme plattform, forteller Asgeir Hagen, som er ingeniør i miljøteknikk i Lillestrøm kommune. Han fortsetter engasjert:  


– Dette er helt unikt. Det gir oss ny innsikt i data vi allerede har og vi kan se sammenhenger vi ikke har sett tidligere. For oss er det derfor veldig ressursbesparende.

Lillestrøm

Vil du lære mer om dette caset? Få opptak av webinar og produktark på mail.

Få ressurser

"Dette er helt unikt. Det gir oss ny innsikt i data vi allerede har og vi kan se sammenhenger vi ikke har sett tidligere. For oss er det derfor veldig ressursbesparende." - Asgeir Hagen, Lillestrøm kommune

Skreddersydd til brukergruppene


I Lillestrøm er løsningen i bruk både i planlegging, drift og vedlikehold, og er tilpasset slik at den også kan brukes med iPad ute i felt. Skreddersydde dashboard til de enkelte brukergruppene gjør at de kan hente ut informasjon spesifikt til deres behov.

– Vi liker godt at vi har mulighet til å sette opp egne analyser og dashboard basert på roller, behov og tilganger. Fordi løsningen bruker kommunens eget sentrale Active Directory, deles blant annet brukerne inn i samme grupper som de ligger i på Teams. Dette er veldig smidig, sier Asgeir Hagen, som er ingeniør i miljøteknikk i Lillestrøm kommune.

For Lillestrøm kommune var det viktig at InfoTiles ikke var bundet til proprietære datakilder eller protokoller for kommunikasjon, da sensorer og kommunikasjonsteknologi er i kontinuerlig endring.

– Dette er særlig viktig siden kommunen bruker forskjellige leverandører for måling av ulike parametere, ifølge Erlend Berg, som er virksomhetsarkitekt i digitaliseringsavdelingen i Lillestrøm kommune.

 

Målet med løsningen er å spare tid


InfoTiles er et ungt selskap med en misjon om å skape smartere og mer bærekraftige byer ved å utnytte data. Her møtes kompetansen fra tidligere ledelseskonsulenter og ingeniører med erfaring innen vann og avløp. I 2020 vant de prisen for årets smartbyløsning i regi av Den Norske Dataforening og ble kåret til årets innovasjonspartner av Microsoft for deres samarbeid med Lillestrøm kommune.

Målet til InfoTiles med denne løsningen å få frem ny innsikt, som fører til bedre og mer effektivt vedlikehold. Feil blir oppdaget raskere, noe som gjør planlegging enklere. I tillegg blir data tilgjengelig i felt, slik at feilsøk og oppgaven med å finne riktig tiltak går raskere. Dette resulterer i raskere utført jobb, og mindre kjøring til og fra kontor for å søke i systemer.

– Måten vi har utviklet løsningen på gjør at den brukes på tvers av kommunen. I miljøteknikk er for eksempel bruken spesifikt knyttet til VA-relaterte utfordringer som overvann, overløp, lekkasjedeteksjon, vannkvalitet, stigende havnivå og flom, sier daglig leder hos InfoTiles, Johnny Gunneng.

Samarbeidet med kommuner har gitt positive effekter, og InfoTiles blir kontaktet av andre kommuner som ønsker å lære mer om samspillet og løsningen. Vi har derfor laget en nedlastbar casestudy hvor man kan få mer informasjon. Den kan du finne her.

 

Vil du ha nyheter fra InfoTiles i innboksen?

Meld meg på nyhetsbrevet

Lillestrøm Kommune - Asgeir Hagen - croppet

Asgeir Hagen er med å installerer sensorer

Infotiles

VERDIFULL INNSIKT MED DINE EGNE DATA

Målet vårt er å øke farten på det digitale skiftet. Gjennom strategi og teknologi gir vi deg de beste verktøyene for å forstå og bruke dine egne data.

KONTAKT

Telefon
+47 906 19 364

E-post
contact@infotiles.no