Go Back Up

InfoTiles vant SmartBy-prisen

Sep 21, 2020 3:04:00 PM • Skrevet av: InfoTiles

13. februar 2020 - Ved utdeling av SmartBy-prisen 2020 trakk InfoTiles det lengste strået for evnen til å koble sammen ulike datakilder og sette dem sammen i nye, meningsbærende sammenhenger. 

Dataforeningens faggruppe utdeler årlig en pris kalt "SmartBy prisen" til aktører som utvikler og leverer smarte by-løsninger. Dette kan være løsninger innenfor helse, smart samferdsel, smart infrastruktur eller andre innovative eller verdi-drivende tjenester.

Anerkjennelsen av InfoTiles under SmartBy-prisutdelingen viser deres bredere bidrag til innovasjon i smarte byer. Ved å koble sammen ulike datakilder og plassere dem i meningsfulle sammenhenger har de åpnet nye muligheter for byutvikling. Deres ekspertise strekker seg utover vannforvaltning og omfatter områder som helse, transport og infrastruktur. Gjennom sin innovative løsning kan InfoTiles gjøre det mulig for byer å utnytte det fulle potensialet i digitale teknologier, fremme bærekraftig vekst og forbedre livskvaliteten for innbyggerne.

InfoTiles' innovative vannforvaltningsløsninger er et bevis på deres engasjement for å fremme bærekraftig praksis i smarte byer. Ved å utnytte kraften i data gjør de byene i stand til å ta informerte beslutninger, optimalisere ressursfordelingen og forbedre den generelle effektiviteten i vannsystemene. Dette sikrer ikke bare tilgangen på rent og trygt vann, men bidrar også til å bevare naturressursene og redusere miljøpåvirkningen.

Om Den norske dataforening

Den norske dataforening er Norges største nettverk for IT- og digitaliseringsprofesjonelle. Dataforeningen er til, og skapes av, IT-profesjonelle, avanserte IT-brukere og mennesker og virksomheter som ser hvilken formidabel, samfunnsbyggende kraft teknologien har. Vi er det samlende fagmiljøet hvor utøvere og brukere av IT-fagene i Norge kan møtes på nøytral grunn for å lære av hverandre og sammen sikre at vår digitale fremtid også bygges på grunnleggende norske samfunnsverdier.

 

Les hele saken her

InfoTiles

InfoTiles tilbyr AI-drevne løsninger som gir innsikt i vann, og hjelper byer og forsyningsselskaper med å bli mer bærekraftige.