Go Back Up

InfoTiles henter kapital fra ledende Europeisk bærekrafts investor for å øke satsningen internasjonalt

May 23, 2023 11:06:53 AM • Skrevet av: InfoTiles

Stavanger, Norge 23. mai 2023 - InfoTiles, en ledende innovatør innen digital vann- og avløpshåndtering, kunngjorde i dag en milepæl på sin vekstreise med en investering ledet av det nederlandske venturekapitalfondet 4impact Capital, sammen med eksisterende norske investorer ProVenture og industriselskapet Lyse. Dette vil gjøre InfoTiles i stand til å videreutvikle sin banebrytende programvareteknologi og utvide sin markedstilstedeværelse lokalt og internasjonalt.

4impact Venture Capital investing in European digital tech4good

4impact Venture Capital investerer i europeisk digital tech4good, og fremskynder overgangen til en bærekraftig verden samtidig som de leverer solide økonomiske resultater.

 

Vannknapphet, stress og forurensning er pågående globale utfordringer som vil øke med økende etterspørsel og klimaendringenes innvirkning på vannets kretsløp; den globale etterspørselen etter ferskvann vil overstige tilbudet med 40 % innen 2030 (FNs vannkommisjon). Med avhengighet av eldre infrastruktur og maskinvare har vannbransjen et betydelig forbedringspotensial for å håndtere nåværende og fremtidige behov. I Europa går 25 % av drikkevannet tapt, og noen land mister mer enn 40 % av drikkevannet før det når forbrukerne. InfoTiles' digitale vannløsning gir en klar mulighet til å takle disse utfordringene på en kostnadseffektiv måte, og gjør det mulig for vannverkene å øke datakvaliteten med 30-50 %, gi 25-40 % OPEX-besparelser i avløpsvannbehandling og redusere sammenbrudd og nedetid med henholdsvis 70 % og 40 %.

"Kloden står overfor en enorm vannkrise som krever umiddelbar oppmerksomhet. I InfoTiles har vi forpliktet oss til å gjøre en innsats for å bidra positivt og få mest mulig ut av verdens mest verdifulle ressurs. Ved å få 4impact-kapital om bord kan vi akselerere reisen vår for å få den virkelige verdien av vann. Denne finansieringsrunden er en sterk drivkraft for teamet og for vanngründere der ute. " - Johnny Alexander Gunneng, CEO for InfoTiles

(oversatt fra engelsk)

 

Det globale markedet for digitale vannløsninger er i dag på 33 milliarder USD og forventes å vokse til 119 milliarder USD innen 2028, takket være medvind fra regelverket som er innført gjennom EUs grønne giv og direktivet om rensing av avløpsvann fra byområder. Ved å ta i bruk digitale vannløsninger som InfoTiles vil vi kunne optimalisere vannforvaltningen, forbedre ressursallokeringen og redusere konsekvensene av vannrelaterte kriser. 

"InfoTiles' avanserte analyser og innsikt er i en klasse for seg. Vi har blitt grundig imponert over teamets dype kunnskap innen hydrologi og analyse og hvordan de driver drikkevannsbesparelser og forhindrer avløpsproblemer. Vi er veldig glade for å samarbeide med InfoTiles ettersom de revolusjonerer vannforvaltningsbransjen og gjør byer og vannverk mer effektive og bærekraftige ved å gi dem innsikt som fører til bedre tiltak og mer effektiv vannbruk." - Ali Najafbagy, Grunnlegger og administrerende partner i 4impact capital

(oversatt fra engelsk)

 

"I ProVenture er vi glade for å ønske 4impact velkommen inn i vårt samarbeid med InfoTiles, en pioner i den digitale vannbransjen. Denne strategiske alliansen, som er forankret i vårt gjensidige engasjement for bærekraft og teknologisk innovasjon, er en viktig bekreftelse på InfoTiles' viktige arbeid med å utnytte digitale løsninger for vannforvaltning," sier Borgar Ljosland, Seniorpartner i ProVenture.

"Sammen med Lyse Vekst sammenfatter vår fortsatte investering i InfoTiles vår felles visjon for en bærekraftig fremtid, der digitalt vann spiller en sentral rolle. Dette partnerskapet illustrerer hvor dedikert vi er til å fremme en verden der teknologi og bærekraft sameksisterer for å fremme bevaring av vår mest dyrebare ressurs - vann."

(oversatt fra engelsk)

 

Ta kontakt

Motta de siste digitale vannoppdateringene fra InfoTiles

 

 

InfoTiles

InfoTiles tilbyr AI-drevne løsninger som gir innsikt i vann, og hjelper byer og forsyningsselskaper med å bli mer bærekraftige.