Go Back Up

InfoTiles kommer inn på det sveitsiske markedet

May 10, 2023 2:16:35 PM • Skrevet av: InfoTiles

Stavanger, 1. desember 2022 - InfoTiles har vunnet BlueArk Challenge for å gi en kommune i Sveits kontinuerlig overvåking av avløpsnettet for å håndtere inntrenging og infiltrasjon (I&I).

Samarbeidet, som ble kunngjort i dag på Smart Water-konferansen i Le Châble i Sveits, vil bli støttet av BlueArk Entremont, ALTIS og The Ark Foundation for å legge til rette for videre utvikling og implementering av InfoTiles-løsningen.

BlueArk - InfoTiles prize 1

Samarbeidet ble kunngjort i dag på Smart Water-konferansen i Le Châble i Sveits.

Image: smartwater.swiss

Teknologiutvikling

BlueArk Challenge er en utlysning for prosjekter som tar sikte på å løse vannforvaltningsutfordringer ved hjelp av åpne innovasjonsideer og -teknologier. Den digitale programvareteknologien InfoTiles skal videreutvikles og implementeres i samarbeid med den sveitsiske kommunen og BlueArk Challenge med sikte på rask utvikling av skalerbare applikasjoner.

I tillegg til å bli tildelt 10 000 euro til videre utvikling, vil BlueArk Challenge gi InfoTiles infrastrukturteststeder, valideringsrapportering og løpende støtte. Når prosjektet lykkes, vil InfoTiles også få sin digitale teknologi markedsført i Sveits gjennom dette samarbeidet.

Les mer om BlueArk-utfordringen i kontinuerlig overvåking av avløpsnettet.

Redusere inntrenging og infiltrasjon

InfoTiles' digitale løsning hjelper kommunene med å oppdage og forstå når og hvor I&I oppstår i avløpsnettet. Inntrenging er overvann som strømmer inn i avløpsledninger gjennom feil som hull, sprekker, skjøtesvikt og ødelagte tilkoblinger. Infiltrasjon oppstår når grunnvann kommer inn i avløpsnettet gjennom feil i rørene og forsterker strømningen.

BlueArk - Magne presents virtually - large

Magne Eide, kommersiell direktør i InfoTiles, presenterte InfoTiles-løsningen.

Image: smartwater.swiss


Det er allment anerkjent at det meste av I&I skyldes aldrende infrastruktur som krever vedlikehold eller utskifting. Når dette ekstra vannet trenger inn i avløpsnettet, kan det føre til hydraulisk overbelastning, noe som er en særlig risiko i perioder med kraftig regn eller uvær, og kan påføre kommunene betydelige kostnader til pumping, rensing og utslipp.

InfoTiles tilbyr en digital programvareplattform som bruker maskinlæring og kunstig intelligens for å gjøre det mulig for kommuner og forsyningsselskaper å kontinuerlig overvåke avløpsnettet og identifisere fremmede kilder til I&I ved hjelp av sensorer.

Plattformen bruker også eksisterende SCADA- og GIS-systemer til å behandle og analysere hydrologiske, meteorologiske og anleggsdata i sanntid. Denne løsningen muliggjør proaktiv og intelligent håndtering av I&I-utfordringer i avløpssystemet.

Les brukstilfellet vårt om overvåking av vanninntrengning

BlueArk Challenge

Utfordringen ble vunnet etter at ni vannressursforvaltningsutfordringer ble foreslått av fem sveitsiske kommuner på BlueArk Challenge-plattformen.

"De mottatte forslagene gjør det mulig å bidra til å løse fire av de innsendte utfordringene. Det er bemerkelsesverdig, og vi er veldig fornøyde med kvaliteten på forslagene", sier Anyssia Bovier, koordinator for BlueArk Challenge.

Marco Westergren, analysesjef i InfoTiles, sier: "Som det eneste ikke-sveitsiske selskapet som har vunnet denne prestisjefylte utfordringen, gir det InfoTiles en mulighet til å utvikle den innovative programvaren og bruke den praktisk for å hjelpe kommunen med å forstå og takle sine I&I-utfordringer."

BlueArk Challenge er et initiativ ledet av BlueArk Entremont, et teknologisk innovasjonssenter med et datalaboratorium i Le Châble i Sveits. 

Om BlueArk Entremont

BlueArk Entremont er et teknologisk innovasjonssenter med et datalaboratorium i Le Châble i Sveits.) Det ble grunnlagt i 2018 og spesialiserer seg på forvaltning av naturressurser, med særlig fokus på smart forvaltning og digitalisering av vann. BlueArk Entremont er rettet mot offentlige myndigheter eller tekniske tjenester som står overfor utfordringer innen vannforvaltning, og mot økonomiske aktører eller borgere som ønsker å utvikle innovative løsninger i fellesskap.

Om Altis

Med mer enn 60 års erfaring innen vann og energi har ALTIS i dag som mål å være en aktør i energiovergangen, skape sysselsetting og merverdi i det store Entremont.

Om The Ark

The Ark fremmer utviklingen av ny kunnskap fra Sveits' universiteter for anvendt vitenskap og fra kantonale og nasjonale forskningsorganisasjoner. Det samler også ulike ekspertisenettverk på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

InfoTiles

InfoTiles tilbyr AI-drevne løsninger som gir innsikt i vann, og hjelper byer og forsyningsselskaper med å bli mer bærekraftige.