Bærekraftig byutvikling med norsk-dansk samarbeid

InfoTiles og Cowi utvikler Green Dash

Bærekraftig byutvikling er en helt nødvendig del av det grønne skiftet – men hva betyr det egentlig? Hva er en bærekraftig by, og hva må til for å skape en bærekraftig by? Vi våger å påstå at Green Dash, det digitale verktøyet som InfoTiles har utviklet sammen med rådgiverne i den danske delen av det internasjonale byutviklingsselskapet COWI, er en viktig del av svaret.

For å planlegge utviklingen i en by, må vi vite noe om hvordan folk bruker byen i dag. Hvordan de beveger seg, hvor køene klumper seg, hvor bilistene vil parkere og hvilken vei de velger når de drar videre. Denne typen kunnskap har man forsøkt å kartlegge så lenge det har eksistert byer – primært ved at folk står i et veikryss og teller. Tungvint og unøyaktig, men likevel den beste metoden for alle som er involverte i byutvikling å basere anbefalingene sine på. De senere årene har man brukt automatiske tellere, men heller ikke det er optimalt, siden de kun kan foreta punkttellinger, noe som begrenser mengden relevant data.

 

COWI + InfoTiles = Green Dash

Stadig flere danske biler produseres med Connected Cars integrert. Connected Cars er en løsning som registrerer data om kjøretøyets bevegelser, og i skrivende stund har omtrent 10 % av den danske bilparken denne teknologien installert som standard. Da COWI og InfoTiles møttes på en urban tech-konkurranse i 2019, forsto de raskt at et samarbeid kunne få spennende konsekvenser, og Connected Cars ble et nøkkelord. InfoTiles kan hente ut og håndtere store mengder anonym sanntidsdata om bilenes bevegelser, og fremstille dette på helt nye måter som gir ny kunnskap, som COWI og deres kunder bruker i planleggingen av fremtidens bærekraftige byer. 


De 140 000 danske bilene som har Connected Cars i dag, gir oss et faktagrunnlag basert på nesten 1 million kjøreturer – hver eneste dag! Og tallet blir bare større og større, etter hvert som flere biler med Connected Cars ruller ut på veiene.

Screenshot 2021-11-16 at 11.01.05
Bilde fra Connected Cars - her kan en se hvor det er mye trafikk i sanntid


Hvor vil vi gå og sykle i fremtiden?

Magne Eide er CCO i InfoTiles og en begeistret Green Dash-ambassadør: – Alle ønsker å få ned utslipp fra persontransport i sine byer, men det er vanskelig å vite hva som er de mest effektive tiltakene, og hvilke resultater som faktisk er realistiske å planlegge for. Med Green Dash kan vi se umiddelbart hvor folk ønsker å bevege seg, hvor de tar mange korte turer, for eksempel, og kanskje trenger bedre tilrettelegging for sykler, bedre kollektivtilbud eller gangstier. Dette vil igjen kunne føre til en reduksjon i biltrafikken, og en tilsvarende vekst i det grønne tilbudet, enten det gjelder kollektivtrafikk, deletjenester eller andre tilbud. 

 

 

 

Vil du lese mer om dette caset? Les denne artikkelen på cowi.no