Norsk

Bransjeløsning

Digital vannstyring

InfoTiles tilbyr analytiske sanntidsløsninger for digitalt vann som dekker hele vannverdikjeden: fra forsyning og forbruk til avløpsvann, rensing og overvåking av naturlige vannveier. InfoTiles muliggjør datadrevet og mer effektiv planlegging, drift og vedlikehold i vannforvaltningen.

Den markedsledende tilnærmingen til bærekraftig vann

En helintegrert løsning for vann- og avløpshåndtering

Eldre infrastruktur og økende vedlikeholdsetterslep øker risikoen for lekkasjer. Omtrent 35 % av Europas drikkevann går tapt på grunn av lekkasjer.

InfoTiles gir sanntidsanalyse for deteksjon av lekkasjer, og reduserer dermed responstiden på hendelser. Våre Pipeline Integrity Risk Analysis-verktøy muliggjør mer effektiv planlegging og forebyggende vedlikehold.

Smarte vannmålere muliggjør effektivitet gjennom automatisert fakturering av vannforbruk, og økt bevissthet om bruken vår. Men smarte vannmålere gir også muligheter som går langt utover dette. InfoTiles strømmer forbruksdata med høy oppløsning og kombinerer det med data fra SCADA-systemer og andre måleenheter i nettet. Dette gir ny innsikt i vannnettytelse og lekkasjedeteksjon.

 
 

Aldrende og utette avløpsnett forårsaker forurensning. Tilstrømning av overflate- og grunnvann til avløpssystemet forårsaker overbelastning og presser urenset til miljøet eller kan forurense drikkevann. Videre fører tilsig av fremmedvann til økt behov for rensekapasitet, og økte kostnader, utover det som ideelt sett er nødvendig.

InfoTiles overvåker tilstanden av avløpspumper i sanntyd og analyserer systemets respons på værforhold. Vår unike tilnærming for identifisering av fremmedvann muliggjør datadrevne beslutnigner om vedlikehold og investeringer i rørledninger, pumper og rensekapasitet.

Flom kan få store konsekvenser for lokalsamfunn og enkeltpersoner. Ved å kombinere data fra IoT-enheter, kontrollsystemer, værstasjoner og offentlige data, tilbyr InfoTiles prediktive modeller for å varsle risiko for flom, slik at tiltak kan iverksettes for å unngå skader.

 
InfoTiles Digital Water - An overview-low

The outcome to expect

AI-driven and relevant data for decision-making in water & wastewater management

cee5bd73-39f7-4ec3-9ee9-aa4fbcbfce95

Real time Analytics_1271160

Sanntidsovervåking, historiske data og analyser på en flate

public data

Forbedre responstiden på hendelser

meter

Forbedre planleggings-og vedlikeholdseffektiviteten på tvers av verdikjeden

leak_3469121

Reduser lekkasjer og miljørisiko

Nyhetsbrev

Vi ønsker å dele spennende digitale vannoppdateringer. Registrer deg for å motta de siste bransjenyhetene og innovasjonene.

 

Våre funksjoner

Ny innsikt. Bedre handlinger.

IoT Security_1520897
Rørintegritet risikoanalyse
 • InfoTiles beregner risikoen for lekkasje for hver komponent i nettet ditt basert på bl.a. materiale, alder, grunnforhold og tilkoblinger.
 • Dette gir en unik kunnskap for vedlikeholdsplanlegging og disponering av logge-utstyr for tettere overvåking
 
IoT Security_1520897
Tilstandsovervåking i sanntid
 • Integrer tilstandsovervåkingen din på tvers av SCADA og IoT, for å dekke alle hull. Automatiser deteksjon av driftsavvik som stans, lekkasjer, overbelastninger og overskridelser. Konfigurer dine egne varsler for å redusere responstiden på hendelser.
IoT Security_1520897
Soneovervåking
 • InfoTiles DMA gir sanntidsovervåking av hver trykksone i forsyningsnettet ditt, og gir innsikt i forsyningstrender og avvik.
 • Nye eller midlertidige soner kan settes opp for å fokusere på mindre geografiske områder, uten omkonfigurering av kontrollsystemer.
 • Inkluder forbruksdata fra smarte vannmålere, for en fullstendig oversikt over forsyning, fakturerbart forbruk og tap
IoT Security_1520897
Smarte vannmålere: fleksibilitet
 • InfoTiles kan integreres med enhver smarte vannmåler, og gir fleksibiliteten til å velge målerne som passer dine behov best til enhver tid
IoT Security_1520897
Smarte vannmålere: Beriket DMA
 • Forbruksdata med høy oppløsning gir nye muligheter for nettytelse og integritetsanalyse.
 • InfoTiles kombinerer data fra smarte vannmålere med soneovervåking for å identifisere avvik og lekkasjer i vannforsyningen og vurdere avløpsnettets kapasitet og ytelse.
IoT Security_1520897
Smarte vannmålere: Automatisert fakturering
 • Forbruks- og fakturadata gjøres lett tilgjengelig for ditt faktureringssystem, noe som muliggjør full automatisering av fakturering av vannforbruk.
IoT Security_1520897
Avløpsvann: Deteksjon av fremmedvann
 • Utette spillvannsrør lar overflatevann trenge inn i nettet, og øker kostnadene til pumping og rensing.
 • InfoTiles beregner mengden fremmedvann i hver pumpestasjon i sanntid, ved hjelp av målte verdier, statistikk og maskinlæring, slik at du kan se trender, resulterende kostnader og hvor du skal fokusere vedlikeholdet.
IoT Security_1520897
Avløpsvann: Deteksjon av overløp
 • Overløp i avløpsnettet fører til at urenset vann slippes ut i miljøet.
 • InfoTiles forbedrer overvåking av pumpestasjoner og kummer ved å kombinere data fra SCADA og IoT, for rask deteksjon av avvik og overskridelser
IoT Security_1520897
Vassdrag og flom
 • InfoTilse tilbyr prediktive modeller for å varsle risiko for flom, slik at tiltak kan iverksettes for å unngå skader.

Brukssake

Slik håndterer Lillestrøm kommune miljøutfordringer effektivt

Samling av data på tvers av datakilder gir Lillestrøm kommune unik innsikt i ulike miljøutfordringer. Nå er de godt rustet til å håndtere stigende havnivå, styrtregn og flom på en ressurseffektiv måte.

InfoTiles dashboards
E_SDG goals_icons-individual-rgb-06

Together, we work towards the shared goal

Omtrent 35 % av Europas drikkevann går tapt på grunn av lekkasjer og når aldri forbrukeren. Bare 56 % av verdens avløpsvann er trygt renset. De resterende 44 % er en viktig årsak til forurensning av vannveiene våre.

InfoTiles jobber ubønnhørlig for å støtte våre partnere og kunder i å oppnå mer bærekraftig vannhåndtering, gjennom redusert lekkasje av drikkevann, forbedret integritet i avløpsvanninfrastruktur og reduksjoner av overløp.

Hva kundene våre sier

Molde kommune logo

"Vi valgte InfoTiles fordi vi ikke ville bruke masse tid og kostnad på å bygge en plattform selv. Nå vi blir mer tall og fakta-basert i driften vår kan vi effektivisere tjenestene våre."

Marianne Stokkereit Aasen
Kommunedirektør / Molde Municipality, Norway

Lillestrøm Logo Bla RGB Tight

"This project has created valuable insight through small, but smart investments. It provides justification for the IoT concept and shows how important digital competence is in all parts of the organization."

Torbjørn Pedersen
Director of Digitalization / Lillestrøm Kommune

Lillestrøm Logo Bla RGB Tight

"Vi trenger ikke å bruke én plattform for dataene, en annen for visualisering og en tredje for å forstå det hele. Med InfoTiles-løsningen bygget på Microsoft Azure har vi en ende-til-ende-løsning fra IoT-sensorer til visualisering; handle-på-fakta-prinsippet er nærmere oss enn noen gang før."

Erlend Berg
Enterprise Architect / Lillestrøm Kommune

Få demo

Hvordan kan vi samarbeide om dine unike utfordringer?

Planlegg en demo skreddersydd for din bedrift.

Hva er inni

 • Forstå dine utfordringer eller initiativer
 • Vise eksempler som er mest relevante for deg
 • Ta opp potensielle satsingsområder og tidslinje sammen.

Støttet av

image (19)

 

lyse

 

new-microsoft-logo-SIZED-SQUARE-300x297

 

Smart_Water

 

Nordic Edge sq

 

Proventure sq logolysenew-microsoft-logo-SIZED-SQUARE-300x297Smart_WaterNordic Edge sq